DyddiadAmserLleoliadDigwyddiadTocynnau
Dydd Sadwrn 19 Hydref 20199:00-11:30ybCanolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr WyddgrugBore coffi£1Mwy
Dydd Sadwrn 19 Hydref 201910:30-3:30Sgwar Daniel Owen, Yr WyddgrugAfalau a dawnsAm ddim.Mwy
Dydd Sadwrn 19 Hydref 20197:30yhCanolfan Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr WyddgrugRobat Arwyn : Y Gair tu ôl i’r Gan£5 yr un. Tocynnau ar gael yn Siop y Sisiwrn, Stryd Newydd Yr Wyddgrug a Neuadd y Dref, Stryd Yr Iarll, Yr Wyddgrug.Mwy
Dydd Sul 20 Hydref 20191:30-5:30Cyfarfod yng Nghanolfan Gymuned CoedllaiDilyn llwybr y terfysgwyr: Taith gerdded o Goedllai i’r WyddgrugDim angen tocynMwy
Dydd Llun 21 Hydref 201810:30ybCyfarfod ym maes parcio TescoTro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr WyddgrugAm ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint.Mwy
Dydd Llun 21 Hydref 20197:00yhTheatr ClwydNoson agoriadol cynhyrchiad Theatr Clwyd o ‘Tefysg yr Wyddgrug’Mwy
Dydd Mawrth 22ain Hydref 20192:00ypCyfarfod o flaen Theatr Clwyd (mae gan Theatr Clwyd faes parcio talu ac arddangos)Taith gerdded i Sychdyn a WysanauAm ddim. Gyda chydweithrediad y Clwydian RamblersMwy
Dydd Mawrth 22ain Hydref 20197:30yhCapel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr WyddgrugY Ddarlith Flynydol: Bethan Marlow£5:00Mwy
23ain Hydref 201910:30ybBar Coffi Theatr Clwyd (llawr uchaf)Cwis Daniel OwenAm ddimMwy
Dydd Iau 24ain Hydref 201910:30ybCyfarfod yng Nghanolfan Gymuned CoedllaiTaith gerdded tywysedig: Coedllai, man cychwyn y terfysgAm ddimMwy
Dydd Iau 24ain Hydref 20197:30yhCapel Stryd Tyddyn, Yr WyddgrugDarlith hanes lleol ” Coal-cash, casualties and conflict’ gan David Rowe£3Mwy
Ddd Gwener 25ain Hydref 20197:00yhCapel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr WyddgrugDr Goronwy Owen: darlith Saesneg ‘A life on my knees’£3Mwy