Caneri Daniel Owen –  gweithgaredd gelf  2012. Caneris lliwgar wedi eu gwneud allan o wiail helyg a phapur tisw gan y plant talentog a’u teuluoedd. Tynnwyd y ffotograffau ardderchog gan Chris Noble (NMS Photography). Mae yna fwy ar Flickr, sef  http://www.flickr.com/photos/cnoble-117/sets/72157631765571178/

Cydnabyddiaeth: Ffotograffau ac hawlfraint Chris Noble (NMS Photography).

 

Sgwrs a chan gyda  Sian James. Trefnwyd gan Tegeingl. Ffotograffau:  Eirian Conlan.

 

 

Galeri Ffotograffau o Ddigwyddiadau yng Ngwyl 2011

Dydd Sul 16eg: Taith Treftadaeth Daniel Owen teithiau cerdded tywysedig yn y Gymraeg a’r Saesneg

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint NMS, Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Sul 16eg: Cymanfa Ganu Ddwyieithog noson o gerdd a chân dan arweiniad Mr Goronwy Ellis gyda chôr Ysgol Maes Garmon.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint NMS, Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Llun 17eg: Treftadaeth ddiwydiannol Yr Wyddgrug: taith gerdded tywysedig ar gyrrion y dref gyda Troedio Clwyd

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint Keith Ratcliffe, Linda Bell, Pamela Davies-Ratcliffe, Clwb Camera Yr Wyddgrug

 

Dydd Llun 17eg: Cystadleuaeth Daniel Owen Clwyd Theatr Cymru y gwobrwyo; lansio cyfieithiad Straeon y Pentan Daniel Owen; a barddoniaeth a chwerthin gyda’r perfformiwr rhyngwladol Les Barker

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint FLJ Media

 

Dydd Mawrth 18fed Treftadaeth ddiwydiannol Mynydd Nercwys taith gerdded tywysedig gyda Troedio Clwyd

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint David Allen, aelod o Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Mawrth 18fed Darlith Daniel Owen: Ei Anrhydedd y Barnwr Niclas Parry: ‘Enoc Huws – ei werth mewn iaith a chyfnod arall’ yn Capel Bethesda, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint David Allen, aelod o Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Mercher 19eg Daniel Owen yn yr archifau: Golwg diddorol, efo Kevin Matthias, ar ddogfennau gwreiddiol yn croniclo bywyd Daniel Owen, ar prynhawn dydd Mercher. Archifdy Sir y Fflint.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint David Allen, aelod o Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Mercher 19eg Noson gymdeithasol i drafod ‘Enoc Huws’: Noson diddorol efo Clwb Cymdeithasu Cymraeg Yr Wyddgrug, yn Bar Gwin Y Delyn, Yr Wyddgrug.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint Ian Parker

 

Dydd Iau 20fed Treftadaeth ddiwydiannol Mynydd Helygain: Taith gerdded tywysedig gyda Troedio Clwyd

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint David Allen, aelod o Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Iau 20fed‘The Presence of Roger Edwards’ (anogwr Daniel Owen): Sgwrs gan ei or-or-wyr, Christopher Edwards yn Capel Bethesda, Yr Wyddgrug.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint David Allen, aelod o Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Gwener 21ain Gig yr Wyl ar nos Wener: Pete Morton a Band Twmpath Tegeingl, wedi ei drefnu gan Tegeingl, yng Nghanolfan Daniel Owen, yn Yr Wyddgrug.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint NMS, Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Sadwrn 22ain Mochyn Daniel Owen: Artist Andrea Davies yn arwain gweithgaredd gelfyddydol i’r teulu yn Canolfan Gymunedol Parkfields, Yr Wyddgrug.

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint John Bell, Linda Bell, Clwb Camera Yr Wyddgrug.

 

Dydd Sadwrn 22ain Cyngerdd Siambr – Ensemble Cymru: Cerddoriaeth gan Mendelssohn a Gareth Glyn yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug

Credyd: Ffotograffiau a hawlfraint NMS, Clwb Camera Yr Wyddgrug.