GŴYL DANIEL OWEN YMA AM Y SEITHFED FLWYDDYN

Gŵyl Daniel Owen 2016

Mae Gŵyl Daniel yma eto am y seithfed flwyddyn. Eleni, Hydref 15fed i’r 21ain yw’r dyddiadau i gofio.Mae’r grŵp llywio yn gobeithio fod yn y rhaglen eleni, rhywbeth i blesio pawb mewn wythnos o weithgareddau bywiog ac amrywiol.

Mae Gŵyl 2016 yn cynnwys cyngerdd mawreddog elusennol gyda dau o gorau mwyaf talentog y fro.  Mae côr Ysgol Maes Garmon a Pharti’r Siswrn yn ffefrynnau gyda chynulleidfaoedd am eu perfformiadau swynol o’u casgliad o alawon a chaneuon poblogaidd. Mae’r cyngerdd er budd elusen leol SHARE Cefnogi’r Digartref, a Helpu Ffoaduriaid ym Mhobman.

Eleni, Manon Eames, yr actores, cynhyrchydd a dramodydd enwog sydd yn traddodi darlith flynyddol nodedig yr Ŵyl. Fel yr un oedd yn gyfrifol am ‘Treflan’, addasiad cofiadwy o dair o nofelau Daniel Owen ar gyfer teledu, cawn edrych ymlaen at ddarlith ag edrychiad craff ar waith yr awdur Fictoraidd. Mae wedi dewis fel ei thema geiriau Daniel ei hun sydd yn ymddangos ar ei gerflun: ‘Nid i’r doeth a’r deallus…’.  Noddir y ddarlith flynyddol gan Gymdeithas Wil Bryan.

Mae’n bleser datgan fod Peter Lord yn westai arall. mae Peter yn hanesydd celf flaenllaw sydd yn arbenigwr mewn astudiaethau diwylliant gweledol Cymru. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau pwysig ar y pwnc y ogystal â chreu cyfres o raglenni teledu. Bydd yn rhoi darlith ar le’r artist Richard Wilson mewn hanes paentio tirlun Prydain. Mae Wilson wedi ei gladdu ym mynwent Yr Wyddgrug ac ysgrifennodd y Daniel Owen ifanc gerdd ar fedd yr artist.

Er mwyn rhyddhau ein talentau artistig lleol mae artist Eleri Jones yn cynnal gweithgaredd gelf deuluol ddwyieithog. Nod y sesiwn yw creu lein dillad y teiliwr Daniel Owen. Noddwyd y gweithgaredd gan Fenter Iaith Sir y Fflint.

Un o uchafbwyntiau’r Ŵyl yw noson wobrwyo ein hysgrifenwyr ifainc . Mae’r achlysur yn rhoi’r cyfle i awduron a dramodwyr y dyfodol weld actorion proffesiynol yn perfformio eu gwaith. Theatr Clwyd sydd yn gyfrifol am y gystadleuaeth flynyddol sydd eleni yn cael ei ysbrydoli gan ganmlwyddiant geni Roald Dahl. Mae yna hefyd achlysur ychydig mwy anffurfiol yn Y Drovers ar Ffordd Dinbych gyda chyfle i dalentau eraill gymryd rhan mewn noson meic agored dwyieithog.

Mae teithiau cerdded 2016 yn cynnwys tro heibio hen dy Sarah Owen, mam Daniel ger Llandegla trwy garedigrwydd Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, yn ogystal â theithiau cerdded o gwmpas yr Wyddgrug a’r cefn gwlad gyfagos yng nghwmni Troedio Sir y Fflint. Mae’r Ŵyl yn gorffen gydag ymweliad ȃ Loggerheads gyda gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i weld olion y pyllau plwm oedd yn ysbrydoliaeth i Enoc Huws, nofel  Daniel Owen.

Ceir manylion y rhaglen ar safle we’r Ŵyl www.gwyldanielowen.com.  Mae llawer o’r digwyddiadau yn ddigost ac eraill am bris rhesymol. Ceir tocynnau a gwybodaeth trwy ffonio 01352754791. Gobeithio gweld chi yn ystod yr wythnos.