Gŵyl Daniel Owen 2018

Kevin Matthias, Cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Chris Baglin, Menter Iaith Fflint a Wrecsam wrth gofeb y milwr dawel yn Sgwâr Daniel Owen, Mold. Brwydr Zandvoorde yw testun un o ddarlithoedd yr Ŵyl  eleni.

Gŵyl Daniel Owen 2018

Wythnos yn llawn dop o bethau da yn ystod Gŵyl Daniel Owen 2018

Mae yna rywbeth at ddant pawb eleni yng Ngŵyl Daniel Owen yn Yr Wyddgrug yn ystod yr wythnos 20fed i 26ain Hydref.

Fel arfer byddwn yn dathlu bro a bywyd yr awdur o’r Wyddgrug mewn wythnos fydd y llawn digwyddiadau, gweithgareddau a hwyl

Ond fel mae sefydliadau a mudiadau eraill yn y dref bydd yr Ŵyl yn nodi hefyd canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf trwy gynnwys darlith ar frwydr Zanvoorde yng Ngwlad Belg. 

Bydd Tim Jones cyn aelod y Fiwsilwyr Cymraeg yn siarad am enciliad y Fyddin Brydeinig ym 1914. Ymdrech oedd Zandvoorde gan y Seithfed Adran i atal yr Almaenwyr ar eu hymgyrch i gipio Ostend. Cafodd y ffiwsilwyr eu difrodi yn y frwydr ac mae’n teimlo bod peryg i ni anghofio gwrthdrawiadau fel hyn ac fe fydd yn dangos y canlyniadau pe bae’r Fyddin Almaenig wedi bod yn llwyddiannus. Bydd yn  adrodd hanes y frwydr a rhai o filwyr Sir Y Fflint a gymerodd rhan ynddi. Mae Cymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a’r Cylch y noddi’r ddarlith a chynhelir ar Ddydd Iau 25 ain Hydref am 7:30 yng Nghapel Stryd Tyddyn. Mae tocynnau yn costio £3 yr un.

 

Mae rhaglen llawn amrywiaeth yr Ŵyl yn cynnwys gweithgareddau celf, perfformiadau dramatig, teithiau cerdded hanesyddol, digwyddiadau i blant, a darlithoedd gan gynnwys darlith yr Ŵyl. Testun y ddarlith nodedig hon yw Daniel Owen y Gwleidydd a fe’i traddodir gan Dr Haydn Edwards .  Cymdeithas Wil Bryan bydd yn gyfrifol am noddi’r digwyddiad hwn fydd yn cymryd lle ar ddydd Llun 22 Hydref yng Nghapel Bethesda, Y Stryd Newydd am 7:30yh. Rhoddir y ddarlith yn yr iaith Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg. Tocynnau am £4.

 

Un o uchafbwyntiau Gŵyl Daniel Owen bob blwyddyn yw Cystadleuaeth Flynyddol i Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd. Byddwn yn gwobrwyo‘r ceisiadau buddugol mewn noson o ddiddanwch gyda phawb yn mwynhau gwaith y bobl ifanc bydd yn cael ei berfformio gan actorion proffesiynol yn Ystafell Clwyd Theatr Clwyd ar ddydd Mawrth 23ain Hydref am 7:00 yh. Mae’r noson yn un rhad ac am ddim ac yn addas i bob oedran ond mae tocynnau ar gael trwy swyddfa docynnau Theatr Clwyd, rhif ffôn 01352 701521.

 

Nid oes cost ar gyfer llawer o’r digwyddiadau ac fe godir ffi resymol ar gyfer rhai eraill. Gellir cael tocynnau trwy Gyngor Tref Yr Wyddgrug neu drwy ffonio 01352 758532.   

Trefnir yr Ŵyl gan griw bach o wirfoddolwyr sydd yn cynnwys cynrychiolwyr mudiadau a sefydliadau yn y dref a’r cylch sydd â diddordeb mewn llenyddiaeth, y celfyddydau, treftadaeth, a’r iaith Gymraeg yn Sir Y Fflint, gan gynnwys Capel Bethesda Yr Wyddgrug, Cittaslow Yr Wyddgrug, Dysgu Cymraeg, Adran y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir Y Fflint, Menter Iaith Fflint a Wrecsam, Cymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a’r Cylch a Theatr Clwyd. Croesawir yn gynnes aelodau newydd i ymuno a’r grŵp llywio.

Mae’r noddwyr yn cynnwys Banc Barclays, Cymdeithas Wil Bryan, Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Keene a Kelly Cyfreithwyr, Menter Iaith Fflint a Wrecsam, Cyngor Tref Yr Wyddgrug, Synthite, Theatr Clwyd, Troedio Sir Y Fflint.

 

Dewch i ymuno â ni yng Ngŵyl Daniel Owen o’r 20 fed i 26ain Hydref. I ddarganfod mwy am raglen yr wythnos ewch i safle we Gŵyl Daniel Owen ar www.gwyldanielowen.com neu Facebook neu twitter @DanielOwen1836