Dydd Llun 21 Hydref 2018, 10:30yb

Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

Location: Cyfarfod ym maes parcio Tesco

Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Sir Y Fflint yn parhau yn 2019 gyda thaith gerdded tywysedig yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’n dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch i ddarganfod mwy am dreftadaeth ddiwydiannol Yr Wyddgrug o’r rhwydwaith o lwybrau yn agos at ganol y dref. Am ddim. Mewn Saesneg.

Am y tro cyntaf bydd y cerddwyr yn ymweld â bedd Daniel Owen yn y Fynwent Gyhpeddus i osod torch o flodau er cof am yr awdur.

Bwriad Troedio Sir Y Fflint yw gwella ffitrwydd corfforol, meddyliol a chymdeithasol cerddwyr trwy gynnig modd saff a chyfeillgar i fwynhau cefn gwlad. Mae arweinyddion y teithiau cerdded i gyd wedi eu hyfforddi ac yn ddigost.   I weld mwy am eu geithgareddau ymwelwch â’u gwefan nhw. cliciwch yma

For tickets call: 01352 758532