Dydd Iau 24ain Hydref 2019, 10:30yb

Taith gerdded tywysedig: Coedllai, man cychwyn y terfysg

Location: Cyfarfod yng Nghanolfan Gymuned Coedllai

Taith o gwmpas lleoedd yng Nghoedllai, Coed Talon a Pontybodcin sy’n gysylltiedig â’r terfysg a ddigwyddodd yn ddiweddarach yn Yr Wyddgrug ac hanes diwydiant yr ardal. Yn cynnwys hen dafarndai, capeli, pyllau glo, a gwaith haearn. Ymweliad â chapel Cedron gyda chaniatad caredig y gynulleidfa.  Tua 2 awr o dro weddol hawdd ar hyd llwybrau, ffyrdd a chaeau, gyda thair camfa ac yn ôl i fyny Allt Coedllai i’r man cychwyn. Rhannwch geir i Goedllai os yn bosib.

Dim angen tocyn

For tickets call: 01352 758532