Dydd Mawrth 22ain Hydref 2019, 2:00yp

Taith gerdded i Sychdyn a Wysanau

Location: Cyfarfod o flaen Theatr Clwyd (mae gan Theatr Clwyd faes parcio talu ac arddangos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Gŵyl Daniel Owen yn falch o gyhoeddi bod y Clwydian Ramblers am arwain un o’r teithiau tywysedig eleni.

Ar ôl cyfarfod o flaen Theatr Clwyd mae’r daith yn arwain ar hyd rhwydwaith o lwybrau, traciau a lonydd at Sychdyn ac i gefn plasdy Gwysanau.  Mae’r daith oddeutu pedair milltir a hanner gyda thair camfa.

Mae’r grŵp yn helpu pobl leol i fwynhau cerdded ac amddiffyn y llefydd rydym i gyd wrth ein bodd yn cerdded. Mae arbenigwyr lleol yn trefnu ac yn arwain troeon yn rheolaidd – cyfle da i fwynhau’r awyr agored a gwneud ffrindiau er fudd eich iechyd a hapusrwydd.

Er mwyn ymweld â gwefan y Clwydian Ramblers pwyswch yma

 

For tickets call: 01352 758532