Dydd Sul 20 Hydref 2019, 1:30-5:30

Dilyn llwybr y terfysgwyr: Taith gerdded o Goedllai i’r Wyddgrug

Location: Cyfarfod yng Nghanolfan Gymuned Coedllai

Ar ddydd Sul 20fed Hydref ymunwch â ni am dro o Goedllai i’r Wyddgrug i gofio am y daith a gymerwyd gan bobl Coedllai, Treuddyn, Nercwys a’r cyffiniau i’r llys yn Wyddgrug er mwyn cefnogi pump o löwyr lleol oedd ar brawf am ymosod ar reolwr y pwll..

Roedd y diwrnod hwnnw sef 2ail Mehefin 1869, 150 o flynyddoedd yn ôl, i orffen gyda phedwar wedi eu saethu’n farw a nifer wedi eu hanafu.

 

Mae yna ddau ddewis am y daith gerdded, un ar draws caeau a chamfeydd a’r ail ddewis- llai pell – o gyrion Yr Wyddgrug ar balmentydd.

Bydd plant mewn pump o ysgolion lleol yn gwneud baneri mewn gweithdai gyda Theatr Clwyd i ddod ar y daith.

 

Dewis 1

Am 1:30 mae’r daith yn dechrau o’r Ganolfan Gymuned, Stryd y Brenin Coedllai,CH7 4SB, lle mae yna ddigon o barcio ar gyfer tua 30 o geir. Mae’n gorffen yn Eglwys Unedig Stryd Tyddyn Yr Wyddgrug lle bydd lluniaeth ysgafn ac arddangosfa ar derfysg Yr Wyddgrug. Am 5:30 bydd bws yn cymryd y cerddwyr yn ôl i Goedllai.

 

Mae’r daith gerdded ychydig o dan 4 milltir o hyd ac yn cynnwys palmentydd a ffyrdd, llwybrau, caeau, a choedwig fach, a thrwy giatiau a dros 7 o gamfeydd. Os yw hi’n wlyb mae’n bosib bydd y caeau yn fwdlyd neu’n gorslyd! Mae’r daith yn arwain i lawr yn bennaf gydag un neu ddau le serth. Am fwy o fanylion ewch i ddiwedd y wybodaeth hon.

Gwisgwch esgidiau a dillad addas a byddwch yn ymwybodol o’r peryglon.

Bydd yna ddigon o stiwardiaid yn goruchwylio’r cerddwyr

 

Dewis 2

Mae’r daith gerdded fyrrach yn dechrau am 3.30pm ym maes parcio Snowdonia Windows ar Ystâd Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1HA a byddwn yn cerdded i gyd efo’n gilydd gyda’r cerddwyr o Coedllai i lawr Gas Lane, trwy’r fynwent gyhoeddus a Stryd Tyddyn i Eglwys Unedig Stryd Tyddyn gyda’n baneri’n chwifio!

 

Felly bydd y ddau ddewis yn gorffen yn Eglwys Stryd Tyddyn am 4:00 gyda’r baned bydd pawb wedi haeddu erbyn hyn. Bydd cyfle hefyd i edrych ar yr arddangosfa ragorol am y terfysg a’r terfysgwyr.  Bydd bws yn cymryd y cerddwyr yn ôl i Goedllai am 5:30.

Gyda diolch i Gyngor Cymuned Coedllai, Cyngor Sir Y Fflint, Clwydian Ramblers, Stâd Pentre Hobyn, Snowdonia Windows, Eglwys Unedig Stryd Tyddyn a Chyngor Dref Yr Wyddgrug.

Does dim angen tocyn

For tickets call: 01352 758532