Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019, 7:30yh

Robat Arwyn : Y Gair tu ôl i’r Gan

Location: Canolfan Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug

Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru, Aberystwyth yn 1981. Bu’n Brif Lyfrgellydd Cyngor Sir Ddinbych am dros ugain mlynedd ac mae bellach wedi ymddeol i ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar gerddoriaeth. Mae’n byw yn Rhuthun gyda’i wraig, Mari a’i blant, Elan a Guto.

Mae’n aelod o Gôr Rhuthun ers 1981, ac yn cyfeilio i’r côr a chyfansoddi ar ei gyfer ers 1987. Yn drist iawn, ym mis Hydref 2007, bu farw Morfydd Vaughan Evans, sefydlydd ac arweinydd y côr ers y dechrau, ac mae Arwyn bellach wedi cymryd y awenau.

Bu hefyd yn aelod o Trisgell rhwng 1982 ac 1995. Triawd a ffurfiodd gyda dau ffrind oedd yn canu wrth ei ochr yn rhengoedd y baswyr yng Nghôr Rhuthun, sef Arwyn Vaughan a Llion Wyn.

Cyhoeddodd Robat Arwyn 13 cyfrol o ganeuon, nifer o ddarnau corawl unigol a naw sioe gerdd, gan gynnwys Er Mwyn Yfory a Plas Du.

Dros y blynyddoedd mae wedi cael ei gomisiynu gan yr Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru, Radio Cymru a Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ogystal â Chôr Meibion Cymry Llundain, Bois y Castell, Côr Seiriol ac eraill.

Atgof o’r Sêr oedd gwaith comisiwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001 ac fe’i ysgrifennwyd ar gyfer Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chôr Rhuthun. Yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 perfformiwyd Er Hwylio’r Haul, gwaith comisiwn ar gyfer Bryn Terfel, Mari Wyn Williams a Chôr Ieuenctid yr Eisteddfod. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 oedd perfformiad cyntaf o’i waith Hwn yw fy Mrawd, beiopic o fywyd yr actor a’r canwr, Paul Robeson a’i gysylltiad cryf â Chymru, ac unwaith eto, Syr Bryn Terfel cymerodd y brif ran.

Mae ei gomisiynau diweddar yn cynnwys Llwybrau, darn ar gyfer cello a berfformiwyd gyntaf gan Steffan Morris, Sion a Sian i Gôr Cytgan Clwyd, I Am The Song i The City of Chester Male Voice Choir, Dyma Gariad Fel y Moroedd i Gôr Meibion Bro Aled, Cân Heb Ei Chanu i Wynne Evans (S4C), Nerth y Gân i Rhys Meirion, a Diamonds That Shine In The Night i Gôr Merched Caer.

Bydd yn teithio led led Cymru yn cynnal nosweithiau Y Gair Tu Ôl i’r Gân, sy’n gyfuniad o sgwrs a chyngerdd. Yn ystod y nosweithiau bydd yn perfformio nifer o’i ganeuon adnabyddus, gan gynnwys Yfory, Anfonaf Angel a Benedictus.

 

For tickets call: 01352 758532