Dydd Llun 21 Hydref 2019, 7:00yh

Noson agoriadol cynhyrchiad Theatr Clwyd o ‘Tefysg yr Wyddgrug’

Location: Theatr Clwyd

Mae achos llys yn Yr Wyddgrug yn erbyn glöwyr sy’n cael eu cyhuddo o ymosod ar eu rheolwr ar ôl iddo dorri eu cyflogau. Mae torf wedi ymgynnull i glywed y ddedfryd – a fyddant yn cael gwrandawiad teg? Bydd cerrig yn cael eu taflu a gwaed yn cael ei golli ond a fydd unrhyw un yn cael cyfiawnder?

Un o gyfnodau tywyll coll yn hanes Cymru a ddaw’n fyw yn y sioe bromenâd fawr yma trwy strydoedd Yr Wyddgrug gyda chast o 100.

Mae’r sioe yn rhedeg tan Dydd Iau 24ain Hydref. Am docynnau ewch i wefan Y Theatr yma 

 

For tickets call: 01352 758532