Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019, 10:30-3:30

Afalau a dawns

Location: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Afalau a dawns yn dod a thraddodiad yn fyw eto ar gyfer Gŵyl Daniel Owen 2019

 Mae’r digwyddiad agoriadol yn Sgwâr Daniel Owen, rhwng 10:30 yb a 3:30 y pnawn, yn cyfuno elfennau oedd yn bresennol hefyd yn y dref yn oes Fictoria, cyfnod Daniel Owen, sef afalau a dawnsio gwerin.  Yno, o 11:30 ymlaen bydd ymwelwyr yn medru gweld dawnsfeydd traddodiadol Cymreig a dawnsiau Morys a fyddai wedi bodoli ochr yn ochr o’r cyfnod Fictoraidd yn ôl pum can mlynedd i gyfnod Tegeingl, sef ranbarth canoloesol gogledd ddwyrain Cymru.

Yn ogystal â’r parti dawns lleol talentog Tegeingl Tanglers  mae gwahoddiad wedi ei estyn allan i bartïon neu ochrau’ eraill yng Nghymru a Lloegr i ddawnsio ar lwyfan y Sgwâr mewn perfformiad sydd yn addo bod yn wledd i’r glust a’r llygaid. Mae pedwar parti dawns arall wedi ateb y galwad. Os yw’n wlyb bydd y dawnsio yn symud i Neuadd y Seiri Rhyddion ar draws y stryd.

Am 1:30 yb bydd y Band Cambria poblogaidd yn ymweld â’r Sgwâr gyda’i perffrormiad o gerddoriaeth Gymreig gyffrous i’n diddanu ni.

Yn ogystal â’r dawnsio ac yn dechrau’n gynt am 10:30, bydd traddodiad arall o’r ardal i’w weld, sef gwasgu afalau er mwyn gwneud sudd a phethau eraill. Roedd gan werinwyr yr ardal eu perllannau oedd yn bwysig iawn er mwyn ychwanegu elfennau ffres at fwydlen y teulu yn enwedig yn amser Daniel Owen.  Bwriedir pwysleisio’r traddodiad o wasgu afalau er mwyn annog cymunedau lleol heddiw i ddefnyddio’r afalau sydd yn dal i dyfu yn y Sir. Yn ystod afalau a dawns gwahoddir pawb i ddod ag afalau i’w gwasgu er mwyn cael y sudd yn lle gwastraffu’r ffrwythau.

Byddwn sôn am hen fathau treftadaeth o goed afalau, a sut maent yn cyd-fyw gyda bywyd gwyllt yr amgylchfyd lleol, sut i ddefnyddio gwasg afalau a’r dechneg o greu sudd afal . Bydd arbenigwyr o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yno i sôn am eu gweithgareddau .

Mae’r digwyddiad yn rhan o Blas Sir Y FFlint, menter bwyd lleol sydd â’r nod o ddatblygu a hybu’r defnydd o gynnyrch lleol.

Mae’r Ŵyl yn ddiolchgar i Relish Club Yr Wyddgrug am gymryd yr awenau wrth drefnu’r gweithgaredd poblogaidd hwn. Mae pawb yn edrych ymlaen…

For tickets call: 01352 758532