Ddd Gwener 25ain Hydref 2019, 7:00yh

Dr Goronwy Owen: darlith Saesneg ‘A life on my knees’

Location: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

Ein botanegydd blaenllaw Dr Goronwy Wynne’, awdur ym mysg llawer o gyhoeddidau eraill o ‘A Flora of Flintshire’ yn siarad am ei brofiad gydol oes gyda phlanhigion a’u cynefinoedd.

Mae Goronwy yn dychwelyd trwy gais poblogaidd ar ol ei ddarlith yn Gymraeg yn 2018 ar ôl i’w lyfr ‘Blodau Cymru’ ennill Llyfr y Flwyddyn.

Digwyddiad ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

For tickets call: 01352 758532