Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019, 9:00-11:30yb

Bore coffi

Location: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl a chyfle i ymarfer eich Cymraeg.

Noddir gan Banc Barclays

For tickets call: 01352 758532