Bydd y daith dywys tua thair i bedair milltir o hyd yn mynd â chi o amgylch safle hynod ddiddorol ac adeiladau segur hen Valley Works Rhydymwyn a gafodd y dasg yn ystod yr Ail Ryfel Byd o baratoi ar gyfer defnyddio arfau cemegol. Yn ddiweddarach chwaraeodd ran yn natblygiad prosesau a fyddai’n arwain at fom niwclear. Mae bellach yn hafan heddychlon i fywyd gwyllt. Mae’r daith gerdded hawdd ar lwybrau ag arwyneb, heb unrhyw gamfeydd, a dim bryniau, a dylai bara rhwng awr a hanner a dwy awr.

Manylion

  • Pryd: Dydd Gwener 21 Hydref 2022 10:30yb -12:30y.p.
  • Lle: Cyfarfod ym maes parcio DEFRA, Ffordd Nant Alun, Rhydymwyn CH7 5HQ
  • Tocynnau: Am ddim. Mewn partneriaeth gyda Walkabout Flintshire. Nifer cyfyngedig. Archebu’n hanfodol. Ffurflen archebu yma