Pedair milltir hawdd o daith gerdded ar hyd llwybrau cyhoeddus gan ddechrau yng nghanolfan Loggerheads ac i fyny i bentref Maeshafn heibio Colomendy. Dychwelyd i ymuno â ffordd Yr Wyddgrug-Rhuthun. Pellter o tua phedair milltir gydag elltydd graddol ac uchafswm o dair camfa. Bydd y daith gerdded yn ein cymryd ni heibio Colomendy, cartref yr arlunydd tirluniau Richard Wilson, ac olion y diwydiant mwyngloddio plwm a fu unwaith yn llewyrchus ac sydd yn genfdir i nofel Daniel Owen, Enoc Huws.

Manylion

  • Pryd: Dydd Mawrth 18 Hydref 2022. 2:00y.p.-4:00y.p.
  • Lle: Cyfarfod tu allan i Caffi Florence, Parc Gwledig Loggerheads. CH7 5LH
  • Tocynnau: Am ddim. Mewn partneriaeth gyda Clwydian Ramblers. Cynghorir archebu. Ffurflen archebu yma.