Bydd y daith gerdded i’r Hen Garchar, Bryn Coch Uchaf, Yr Wyddgrug ar lwybrau gydag arwyneb heb unrhyw gamfeydd na bryniau serth, a bydd yn para rhwng awr ac awr a hanner. Byddwch yn clywed am adeiladu’r Carchar a ddigwyddodd ar yr un pryd ag yr oedd Daniel Owen yn sefydlu ei siop ei hun yn y Stryd Newydd, am gau’r carchar ryw wyth mlynedd yn ddiweddarach, a’i hanes diddorol wedi hynny.

Manylion

  • Pryd: Dydd Llun 17 Hydref 2022 10:30y.b.-12:30y.p.
  • Lle: Cyfarfod ym maes parcio Tesco CH7 1BU
  • Tocynnau: Am ddim. Mewn partneriaeth gyda Walkabout Flintshire. Cynghorir archebu. Ffurflen archebu yma