Noddwyr a chefnogwyr

Mae Gŵyl Daniel Owen yn ddiolchgar i’n noddwyr a’n cefnogwyr. Ers yr Ŵyl gyntaf yn 2009 mae’r trefnwyr wedi dibynnu ar nawdd a chefnogaeth nifer of gwmnïau, mudiadau a sefydliadau lleol. Heb eu cymorth ffyddlon ni fyddai mod i gynnal yr ŵyl gyda’i gweithgareddau a’i digwyddiadau yn agored i bawb yntau am ddim neu am bris rhesymol.

Mae nawdd busnesau fel Synthite, cymdeithasau fel Cymdeithas Wil Bryan a Chyngor Dinesig yr Wyddgrug a’r Cylch a sefydliadau fel Theatr Clwyd a Chyngor Tref yr Wyddgrug wedi bod yn hanfodol. Mae rhai o’r rhain yn dewis cefnogi ac mewn rhai achlysuron trefnu) gweithgareddau unigol neu roi rhodd i gynnal yr Ŵyl yn gyffredinol.

Er bod ein gŵyl fywiog a phoblogaidd yn eitem sefydledig yng nghalendr y dref mae cyfraniadau ein noddwyr mor hanfodol ag erioed.

Ar gyfer yr wyl eleni mae diolch yn ddyledus am eu nawdd a’u cefnogaeth i’r canlynol:                                                                                                              

Cyngor Tref Yr Wyddgrug

Cymdeithas Wil Bryan

Synthite

Hopleys Cyfreithwyr, Yr Wyddgrug

a’n partneriaid na fyddai’n bosibl cynnal yr wyl hebddynt:

Theatr Clwyd

Cittaslow

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Dysgu Cymraeg

Coleg Cambria

Canghennau Yr Wyddgrug o’r Seiri Rhyddion

Walkabout Flintshire

Clwydian Ramblers

Cyfeillion BryniauClwyd a Dyffryn Dyfrdwy