Rhaglen Gwyl 2023

DyddiadAmserLleoliadDigwyddiadTocynnauRhagor
Dydd Sadwrn 14
Hydref 2023
9.30 – 11.30 ybCanolfan Daniel Owen
Sgwâr Daniel Owen
Yr Wyddgrug
CH7 1AP
Bore Coffi
Cyfle am sgwrs ac i ddysgu am weithgareddau’r wythnos
£1
er budd Gwyl Daniel Owen.
Dydd Gwener 20 Hydref 20231;30 -3:30 ypCyfarfod yn maes parcio y Colomendy Arms, Cadole CH7 5LL (gyda chaniatad i barcio)Taith Gerdded tywysedig i Rhos Hafod a Pantybuarth
gyda Walkabout Flintshire i ardal oedd yn gyfarwydd i Daniel Owen ac enw lleol a ddefnyddwyd ganddo yn y nofel Gwen Tomos
Am ddim
Ffurflen archebu yma
WEDI EI CHANSLO OHERWYDD Y TYWYDD! Rhagor o fanylion
Dydd Sadwrn 21
Hydref 2023
10:30 yb 3:00 ypSgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug
CH7 1AP
Dawns, Cân a Straeon
Gwledd o ddawnsio gwerin, cerdd a straeon difyr gan ein partïon dawns lleol ac offerynwyr talentog gyda pherfformiadau a gwobrwyo enillwyr ein cystadleuaeth ysgrifennu i bobl ifanc.
Croesewir rhoddion yn fawr
Rhagor o fanylion
Dydd Sadwrn 21 Hydref 20237:30 yhClwb Criced Yr Wyddgrug, Ffordd Gaer
CH7 1UF
Cyngerdd gan Gareth Bonello (The Gentle Good)
Cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw Gareth. Mae wedi ei ddylanwadu yn gryf gan gerddoriaeth a thraddodiadau gwerin Cymru yn ogystal â dylanwadau o bedwar ban byd. Gyda Gwilym Bowen Rhys yn cefnogi.

Trefnwyd gan Mentrau Iaith Cymru
Rhagor o fanylion
Dydd Llun 23
Hydref 2023
10.30 ybCyfarfod ym Maes Parcio Tesco, Yr Wyddgrug CH7 1UB 10.30 yb   
Taith Gerdded tywysedig i ardal yr hen felin gotwm
gyda walkabout Flintshire i ddysgu am ddiwydiannau coll y dref â’r cysylltiadau gyda theulu Daniel Owen
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda
Walkabout Flintshire. Cynghorir archebu
Ffurflen archebu yma
Rhagor o fanylion
Dydd Llun 23
Hydref 2023
7:00 yhDrovers Arms, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug CH7 1DPCerddi a Chwrw
Digwyddiad meic agored yn y Drovers i ddathlu y gair llafar yn nhy tafarn roedd ei ragflaenydd ar yr un safle yn gyfarwydd iawn i Daniel Owen a’i deulu

Trefnwyd mewn partneriaieth gyda’r Pinboard Writers
Rhagor o fanylion
Dydd Llun 23
Hydref 2023
7.30 yhYsgoldy Capel Bethesda, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug.  CH7 1UL  “Merched Daniel Owen” – Darlith Goffa Flynyddol Daniel Owen gan yr awdur Meinir Pierce Jones
Darlith yn Gymraeg gan enilllydd Gwobr Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2022 am ei nofel Capten
£5
Noddir gan
Gymdeithas Wil Bryan.
Ffurflen archebu yma
Rhagor o fanylion
Dydd Mawrth 24
Hydref 2023
2.00 yp Cyfarfod yn y maes parcio ac encilfeydd yn ymyl Ysgol Rhos helyg ar y ffordd B5123   Taith Gerdded i Moel y Gaer a Moel y Crio
gyda Clwydian Ramblers i ymweld â bryngaer Oes Haearn, ac i weld ardal yr hen ddiwydiant mwyngloddio plwm lle bu teulu Daniel Owen yn byw cyn iddynt symyd i’r Wyddgrug
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda’r Clwydian Ramblers. Cynghorir archebu
Ffurflen archebu yma.
Rhagor o fanylion
Dydd Mawrth 24
Hydref 2023
5:00- 7:00 yhCanolfan Daniel Owen
Sgwâr Daniel Owen
Yr Wyddgrug
CH7 1AP
Arddangosfa Historic Mold
Arddangosfa fawr (capsiynau yn Saesneg) o ffotograffau a gwrthrychau ar hanes Yr Wyddgrug dros y 200 mlynedd diwethaf gyda sgwrs fer am 6:00 yh gan awdur a hanesydd lleol David Rowe
Am ddim
Trefnwyd gan Gyngor Tref Yr Wyddgrug
Rhagor o fanylion
Dydd Mercher 25 Hydref 202310:00 yb – 2:30 ypCanolfan Daniel Owen
Sgwâr Daniel Owen
Yr Wyddgrug
CH7 1AP
Arddangosfa Historic Mold
Mae’r arddangosfa fawr o ffotograffau a gwrthrychau uchod yn parhau gyda sgyrsiau byr gan David Rowe ar wahanol destunau am 11:00, 12:00 a 1:30 (gw. rhagor o fanylion)
Am ddim
Trefnwyd gan Gyngor Tref Yr Wyddgrug
Rhagor o fanylion
Dydd Mercher 25 Hydref 20237:00 yh Tafarn y Drovers,
58 Ffordd Dinbych,
Yr Wyddgrug
 CH7 1DP
Noson Cân, Cwis, Cwrw
Croeso i bawb sy’n siarad a dysgu Cymraeg! Efo Côr y Pentan, ac yn cynnwys teyrnged i’r bardd Les Barker.
Addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr canolradd +
Am ddim
Trefnir ar y cyd gan Goleg Cambria, Menter iaith Fflint a Wrecsam a Canolfan Dysgu Cymraeg
Poster
Dydd Iau 26
Hydref 2023
7.30 yhCapel Ebenezer y Bedyddwyr
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug
CH7 1 PA
Daniel Owen and Public Life
Darlith ddarluniadol yn Saesneg gan John Atkinson yn canolbwyntio ar fywyd yr awdur fel gwleidydd ac actifydd cymdeithasol
£5
Cynghorir archebu
Ffurflen archebu yma
Rhagor o fanylion
Dydd Gwener 27 Hydref 20232:00 ypCyfarfod yng Nghanolfan Parc Gwledig Loggerheads
CH7 5LH
Sgwrs a thaith gerdded fer ym Mharc Gwledig Loggerheads
gyda Kevin Matthias i glywed am gysylltiad Enoc Huws, nofel Daniel Owen â’r diwydiant mwyngloddio plwm ac arwyddocâd rhai enwau lleol.
Croeso i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Canolradd, Uwch a Gloyw
Am ddim
Ffurflen archebu yma

Poster
Dydd Llun 17 – Dydd Gwener 21 Hydref 2023Llyfrgell Yr Wyddgrug
Sgwâr Daniel Owen
Yr Wyddgrug
CH7 2AP
Yn ystod yr Wyl bydd plant ysgolion cynradd lleol yn ymweld â Llyfrgell y Dref
Rhaglen Gwyl Daniel Owen