Rhaglen Gwyl

Dyma raglen Gŵyl Daniel Owen 2021, sy’n gyfuniad cyffrous o ddigwyddiadau ar-lein ac awyr agored y gobeithiwn y byddwch chi’n eu mwynhau.

DyddiadAmserLleoliadDigwyddiadTocynnauRhagor
Dydd Mercher
13
Hydref
2021
11:00yb-11:30ybCanolfan Daniel Owen
CH7 1AP
Bore Coffi
Ymunwch â ni cyn dechrau’r Wyl am fwy o wybodaeth
£1 y person
Digwyddiad codi arian i Wyl Daniel Owen
Dydd Gwener 15
Hydref 2021
1:30- 2:45 y.p.Cyfarfod wrth fynedfa’r Fynwent Gyhoeddus, Ffrordd Alexandra, Yr Wyddgrug
CH7 1HJ
Taith Gerdded Diwrnod Shwmae Su’mae 
cyfle i sylwi ar fanau cysylltiedig â Daniel Owen yn Yr Wyddgrug ar gyfer Dysgwyr a Chymry Cymraeg dan arweiniad Kevin Matthias
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda Coleg Cambria, Menter Iaith Sir y Fflint a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg. Ffurflen bwcio yma

Rhagor
Dydd Gwener 15
Hydref 2021
7:30 y.h.Clwb Rygbi’r Wyddgrug CH7 1UF neu ar Zoom i gadw at gyfyngiadau posib Llywodraeth Cymru
Pwy laddodd Gwenda Gramadeg 
sioe ‘Whodunnit’ – ar gyfer Dysgwyr a Chymry Cymraeg

Yn anffodus rydym wedi gorfod canslo’r digwyddiad hwn oherwydd diffyg niferoedd. Rydym yn gobeithio aildrefnu hyn ar gyfer y flwyddyn nesaf pan fydd amgylchiadau wedi gwella. Ymddiheuriadau.
Dydd Sadwrn 16
Hydref 2021
9.00 – 11.30 y.b.Canolfan Daniel Owen
CH7 1AP
Bore Coffi£1 wrth y fynedfa
er budd Gwyl Daniel Owen.
Noddir gan Banc Barclays
Dydd Sadwrn 16
Hydref 2021
11:00ybSgwâr Daniel Owen
CH7 1AP
Dathlu Dawns
Perfformiadau gan dawnswyr gwerin Tegeingl Tanglers

Am ddimRhagor
Dydd Llun 18
Hydref 2021
10.30 y.b.Cyfarfod ym Maes Parcio Tesco, Yr Wyddgrug CH7 1UB 10.30 yb  
Taith Gerdded i Gofadail Brwydyr yr Haleliwia a Bedyddfaen Rhual 
gyda Walkabout Flintshire
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda
Walkabout Flintshire.
Ffurflen bwcio yma.
Rhagor
Dydd Llun 18
Hydref 2021
7.30 y.h.Trwy gyfrwng ZoomDarlith Goffa Flynyddol Daniel Owen gan
yr Athro Jerry Hunter
 “Fu erioed gamp na fyddai rhemp, ac hwyrach na fu erioed remp na fyddai camp”: ‘Hiwmor Daniel Owen’
Traddodir yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg
£4
Ffurflen bwcio
Noddir gan
Gymdeithas Wil Bryan.
FFurflen bwcio yma.
Rhagor
Dydd Mawrth 19
Hydref 2021
2.00 y.p.Cyfarfod o flaen Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug CH7 1YA    Taith Gerdded o amgylch Gwysaney a Sychdyn
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda Cerddwyr Clwyd.
Ffurflen bwcio yma.
Rhagor
Dydd Mawrth 19
Hydref 2020
Manylion i ddodTheatr Clwyd
neu ar Zoom i gadw at gyfyngiadau posib Llywodraeth Cymru

Lansiad Cystadleuaeth Theatr Clwyd i Sgwennwyr Ifanc 2022
Am ddim.
Manylion i ddod.
I ddod
Dydd Iau 21
Hydref 2021
7.30 y.h.Capel Ebenezer
Ffordd Glanrafon
Yr Wyddgrug
CH7 1PA
Darlith Saesneg Bywyd ac Amseroedd Daniel Owen 
gan yr hanesydd lleol Brian Bennett 
£4
Trefnir ar y cyd gyda Cyngor Tref yr Wyddgrug.
Ffurflen bwcio yma.
Rhagor
Dydd Gwener 22
Hydref 2021
10.30 y.b.Cyfarfod ym Maes Parcio allanol, safle DEFRA, Rhydymwyn CH7 5HQ    Taith Gerdded Dyffryn RhydymwynAm ddim
Trefnir ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.
Ffurflen bwcio yma
Rhagor
Dydd Gwener 22
Hydref 2021
7.00 y.h.Trwy gyfrwng Zoom‘Parc Bryn y Beili – ddoe; heddiw ac yfory’
Darlith Saesneg gan Eira Hughes, Cadeirydd Ffrindiau Bryn y Beili
£4
Trefnir ar y cyd gyda 
Prosiect Bryn y Beili.
Ffurflen bwcio yma

Rhagor
Rhaglen Gwyl Daniel Owen