Rhaglen Gwyl 2022

DyddiadAmserLleoliadDigwyddiadTocynnauRhagor
Dydd Sadwrn 15
Hydref 2022
9.30 – 11.30 y.b.Neuadd y Seiri Rhyddion, Ffordd y Iarll, Yr Wyddgrug.
CH7 1AX
Bore Coffi
Cyfle am sgwrs ac i ddysgu am weithgareddau’r wythnos
£1
er budd Gwyl Daniel Owen.
Dydd Sadwrn 15
Hydref 2022
10:00 y.b. – 3:00 y.p.Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug
CH7 1AP
Afalau a Dawns gyda Tegeingl Tanglers
Gwasgu a blasu afalau, dawnsio ac adloniant byw gyda Chôr y Pentan a Band Cambria

Croesewir rhoddion yn fawr
Trefnir mewn partneriaeth â Tegeingl Tanglers a The Relish Club
Rhagor
Dydd Llun 17
Hydref 2022
10.30 y.b.Cyfarfod ym Maes Parcio Tesco, Yr Wyddgrug CH7 1UB 10.30 yb   
Taith Gerdded tywysedig gyda Walkabout Flintshire
i safle hen garchar Fictoraidd Sir y Fflint
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda
Walkabout Flintshire. Cynghorir archebu
Ffurflen archebu yma
Rhagor
Dydd Llun 17
Hydref 2022
7.30 y.h.Ysgoldy Capel Bethesda, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug.    Darlith Goffa Flynyddol Daniel Owen gan yr awdur Rebecca Roberts
“True to Nature”, y defnydd o Saesneg mewn nofelau Cymraeg.
Yn Gymraeg gyda chyfieithiad ar y pryd i’r Saesneg.
Trawsysgrif o’r ddarlith ardderchog trwy’r ddolen yma
£5
Ffurflen bwcio
Noddir gan
Gymdeithas Wil Bryan.
Ffurflen archebu yma
Rhagor
Dydd Mawrth 18
Hydref 2022
2.00 y.p. Cyfarfod ger Caffi Florence, Parc Gwledig, Loggerheads   Taith Gerdded o Loggerheads i ardal pyllau plwm Maeshafn
sydd yn gefndir i nofel Enoc Huws gan Daniel Owen
Am ddim
Trefnir ar y cyd gyda Cerddwyr Clwyd. Cynghorir archebu
Ffurflen archebu yma.
Rhagor
Dydd Mawrth 18
Hydref 2022
7:30I fyny’r grisiau yn Y Pentan, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NYCerddi a Chwrw
Digwyddiad meic agored gyda chwrw go iawn – mwynhau’r gair llafar
£3
Mewn partneriaeth gyda Pinboard Writers
Rhagor
Dydd Mercher 19 Hydref 20227:30 y.h.Teml y Seiri Rhyddion, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AX‘From failed preacher to promising novelist’
darlith Saesneg gan Dr Robert Lomas am waith llenyddol llawn cyntaf Daniel Owen a chyfle i weld teml Seiri Rhyddion y dref.
Rhoddion a raffl er budd Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty’r Wyddgrug
Ffurflen archebu yma
Rhagor
Dydd Iau 20
Hydref 2022
7.30 y.h.Clwb Rygbi Yr Wyddgrug, Ffordd Gaer, Yr Wyddgrug
CH7 1UF
Noson Gymdeithasol Cwis a Chân 
Addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr canolradd +
£3
neu £2 i aelodau o SIARAD
Trefnir ar y cyd gan Goleg Cambria, Menteriaith Fflint a Wrecsam a Canolfan Dysgu Cymraeg
Poster
Dydd Gwener 21
Hydref 2022
10.30 y.b.Cyfarfod ym Maes Parcio safle DEFRA, Rhydymwyn ger Yr Wyddgrug CH7 5HQ    Taith Gerdded o gwmpas safle DEFRA Dyffryn Rhydymwyn  
lleoliad llawn awyrgylch y cyn ffatri arfau cemegol sydd nawr yn lloches byd natur
Am ddim
Nifer cyfyngedig
a bwcio’n hanfodol
Ffurflen archebu yma
Rhagor
Dydd Sadwrn 22 Hydref 20222:00 y.p.Ardal Perfformiad, Beili Mewnol, Bryn y Beili, Yr Wyddgrug
CH7 1RA
‘Rwan ac Erstalwm’
Pnawn o berfformiadau byr gan bobl ifanc, yn edrych ar orffennol a phresennol Bryn y Beili.
Ysgrifennwyd gan grwp ysgrifennu Theatr Clwyd, Cwils

Tocynnau am ddim o Theatr Clwyd.
Trefnir mewn partneriaeth gyda Theatr Clwyd a phrosiect Bryn y Beili.
Rhagor
Dydd Llun 17 – Dydd Gwener 21 Hydref 2022Yn ystod yr wyl bydd plant o’r ysgolion cynradd lleol yn ymweld â Bryn y Beili i ddysgu am hanesion y safle a Daniel Owen drwy defnydd ffilm fer gan ‘Mewn Cymeriad’ sy wedi’i chomisiynu gan athrawon ymgynghorol Cyngor Sir Y Fflint.Wedi’i drefnu gan Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Rhaglen Gwyl Daniel Owen