Taith gerdded o Sychdyn i Wysanau

Manylion

  • Pryd: Dydd Mawrth 19 Hydref am 2:00yp
  • Lle: Cyfarfod o flaen Theatr Clwyd, CH7 1YA.
  • Tocynnau: Digwyddiad ar y cyd gyda Cerdwyr Clwyd. Ffurflen bwcio yma

Mewn cydweithrediad gyda Cerddwyr Clwyd, byddwn yn gadael yr Wyddgrug gan ddringo i bentref Sychdyn ac yna byddwn yn teithio trwy dirwedd hyfryd Ystad Gwysaney. Mae’r daith tua pedair milltir a hanner o hyd gyda sawl camfa, mae’n daith lechweddog ar hyd llwybrau caregog, ymyl caeau a llwybrau coedwig yn ogystal â pheth cerdded ar hyd y ffordd.

Mae’n daith sy’n rhoi boddhad, nid yn unig oherwydd amrywiaeth y tirwedd a’r golygfeydd godigog o Fryniau Clwyd, ond hefyd hanes difyr yr ardal. Yr hanesydd lleol Brian Bennet, fydd arweinydd y daith. Magwyd Brian yn yr ardal ac mae ganddo doreth o wybodaeth a straeon lleol i’w rhannu. Ymhlith y rhain bydd manylion am Blas Gwysaney – plasdy hanesyddol gyda chysylltiad â Rhodri Mawr fu’n frenin ar y rhan fwyaf o Gymru yn y 9fed Ganrif. Mae’r ystad wedi aros ym meddiant teulu Davies-Cooke ers 1550. Adeiladwyd y Plas ar y safle presennol ym 1603 gan Robert Davies.  

Digwyddiad am ddim yn bennaf yn Saesneg, dan arweiniad diogel, yn dilyn canllawiau’r llywodraeth, gan wirfoddolwyr hyfforddedig Clwydian Ramblers. Er mwyn ymweld â gwefan Cerddwyr Clwyd/ Clwydian Ramblers pwyswch yma

Mae’r grŵp yn helpu pobl leol i fwynhau cerdded ac amddiffyn y llefydd rydym i gyd wrth ein bodd yn cerdded. Mae arbenigwyr lleol yn trefnu ac yn arwain troeon yn rheolaidd – cyfle da i fwynhau’r awyr agored a gwneud ffrindiau er fudd eich iechyd a hapusrwydd.