Tro yn Nyffryn yr Alun, lleoliad y nofel ‘Enoc Hughes

Manylion

  • Pryd: 10:30yb Dydd Gwener. 22 Hydref 2021
  • Where: Cyfarfod yn maes parcio allanol safle DEFRA, 17 Nant Alyn Road, Rhydymwyn, Yr Wyddgrug, CH7 5HQ
  • Tickets: Am ddim. Ffurflen bwcio yma

Gadewch Yrt Wyddgrug ar yr A541 tua Dinbych, ac wedyn yn Rhydymwyn trowch i’r chwith ar draws y ffordd i’r orsaf betrol i fewn i Nant Alyn Road. Mae safle DEFRA ar y chwith ar ôl y tai.

Dechrau o faes parcio allanol safle DEFRA, cilffordd i Nant Alun, trac i Hazelwood Cottage a hen chwarel ac wedyn llwybr i fyny allt i gapel Penyfron ac yn ol yn dilyn lonydd bach heibio Twmpath ac yn ôl i’r dechrau: 3 milltir, tua awr a hanner – dim camfeydd na giatiau