Tro o gwmpas hanes diwydiant Yr Wyddgrug

Manylion

  • Pryd: Dydd Llun 19 Hydref am 10:30yb
  • Lle: Maes Parcio, Tesco, Yr Wyddgrug
  • Tocynnau: digwyddiad am ddim gyda Walkabout Flintshire

Mewn cydweithrediad â Walkabout Flintshire, mae’r daith dywysedig boblogaidd hon ar dir gwastad yn galw heibio mannau cysylltiedig â Daniel Owen – o’i fan geni ym Maes Y Dre i’r man lle’i rhoddwyd i orffwys ym Mynwent Tref yr Wyddgrug. 

Cewch wybod mwy am hanes difyr gorffennol diwydiannol y dref gan ein tywysydd gwybodus, yr hanesydd lleol Kevin Matthias. Bydd y teithwyr yn cadw ymbellter cymdeithasol wrth gerdded llwybr ar lan yr Afon Alyn ac oddi yno gwelir leoliad trychineb Pwll Glo’r Argoed 1837. Bu farw tad a dau o frodyr Daniel Owen yn y drychineb ynghyd ag 17 o ddynion eraill wrth i ddwr lifo i’r pwll. Cafodd hyn effaith ddirfawr a hirdymor ar fywyd Daniel Owen a’r teuluoedd eraill effeithwyd gan y frychineb.

Digwyddiad am ddim yn Saesneg, dan arweiniad diogel, yn dilyn canllawiau’r llywodraeth, gan wirfoddolwyr hyfforddedig Walkabout Flintshire.