Bailey Hill – then and now (digwyddiad mewn Saesneg)

Manylion

Parc cyhoeddus uwchlaw Stryd Fawr yr Wyddgrug yw Bryn y Beili neu Bailey Hill ac iddo hanes yn ymestyn yn ôl dros fil o flynyddoedd. Yr hanesydd lleol nodedig David Rowe fydd yn rhoi sgwrs am hanes cythryblus y safle drwy’r canrifoedd. Sgwrs arlein yn Saesneg trwy gyfrwng Zoom fydd hon. 

Yn y canoloesoedd cynnar, yr unfed ganrif ar ddeg, y sefydlwyd castell mwnt a beili  ar Fryn y Beili, gan gynnwys priddgloddiau amddifynnol yn cynnwys y mwnt a dau feili, un mewnol ac  un allanol. Dros y blynyddoedd mae pwysigrwydd strategol y safle wedi amrywio ond mae wastad wedi cael ei drysori fel man canolog agos at galon pobl Yr Wyddgrug. 

Ar hyn o bryd mae’r parc ar ganol cael ei drawsnewid diolch i haelioni Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, grantiau eraill ac ymrwymiad a chefnogaeth ariannol y gymuned leol. Bydd Jo Lane swyddog prosiect Bryn y Beili yn ymuno gyda ni arlein i amlinellu’r gwellianau diweddaraf i’r parc ac i ateb eich cwestiynau.  

Bydd David yn gosod Bryn y Beili yn ei gydestyn hanesyddol a chymdeithasol – cyfle gwych i chi gael gwybod mwy am y lle fu’n ganolbwynt i ddatblygiad tref Yr Wyddgrug!