Cystadleuaeth Ysgrifennwyr Ifanc

Cystadleuaeth Sgwennu Theatr Clwyd i Bobl Ifanc

Cyfres o ddigwyddiadau arlein: ebostiwch  i gofrestru 

Ble mae ein sgwennwyr newydd? 

Mae Theatr Clwyd yn awyddus i feithrin ac annog y genhedlaeth nesaf o ysgrifennwyr ac yn rhoi galwad ar gyn-enillwyr Cystadleuaeth Sgwennu Theatr Clwyd i Bobl Ifanc i gysylltu ar gyfer digwyddiad arlein trwy Zoom. Mae’r gystadleuaeth wedi bod yn rhan allweddol o Ŵyl Daniel Owen dros y blynyddoedd ac yn ystod y cyfnod mae gwaith nifer o ysgrifennwyr ifanc hynod o dalentog wedi cael eu perfformio fel rhan o’r Ŵyl.

Yn ystod wythnos yr Ŵyl bydd Theatr Clwyd, yn cynnig dau weithdy sgwennu sgriptiau arlein ar gyfer cyn-enillwyr. Bydd Cystadleuaeth Sgwennu Theatr Clwyd i Bobl Ifanc 2020 yn cael ei lawnsio fydd yn gofyn i gystadleuwyr baratoi cysyniad am sgript neu sgript fer i’w datblygu ymhellach.

Bydd ail gyfres o weithdai yn cael eu cynnal cyn y Nadolig a bydd rhestr fer yn cael ei thynnu tua diwedd Ionawr 2021. Bydd yr enillydd yn derbyn comisiwn a chefnogaeth i ddatblygu’r sgript yn ddrama i’w pherfformio yn Theatr Clwyd.