Gweithdy Celf i deuluoedd gyda Gwenno Jones

Ymunwch â ni am weithdy hwyliog a chreadigol i wneud lle bwydo adar allan o ddeunyddiau bob dydd wedi eu hailgylchu. Bydd y gweithdy hwn ar gyfer teuluoedd am ddim ac yn para awr a hanner arlein trwy gyfrwng Zoom ac yn addas i blant o bob oed a’u hoedolion.   

Mae’n debyg y bydd ar blant dan10 angen help gyda rhai agweddau o greu’r lle bwydo, felly byddem yn annog oedolyn i gymryd rhan hefyd. 

Bydd y sesiwn ddwyieithog cam wrth gam yn cael ei harwain gan yr artist gweledol a’r ymgynghorydd creadigol Gwenno Jones. Yn y blynyddoedd diwethaf ar gyfer Gŵyl Daniel Owen Festival bu Gwenno yn ymgysylltu gyda plant a rhannu ei syniadau difyr i greu baneri wedi eu printio â bloc ar gyfer taith gerdded Gymunedol Terfysg yr Wyddgrug y llynedd ac i greu darluniau llawn maint ohonnynt eu hunain ar bapur wal ar gyfer creu ‘Fy Ngherflun’ yn 2018.

I weld yr holl fanylion a’r defnyddiau fydd eu hangen dilynnwch y ddolen hon