Cofio Terfysg Yr Wyddgrug: taith gerdded yng Nghoedllai

Manylion

  • Pryd: Dydd Iau 22 Hydref 2020 10:30yb
  • Lle: Cyfarfod y tu allan i Ganolfan Gymunedol Coedllai
  • Tocynnau: MAE’N DDRWG GENNYM DOES DIM LLE AR ÔL AR Y DAITH GERDDED HON.
  • Am ddim gyda chydweithrediad y Clwydian Ramblers h am ei fynychu

Dilynwch y ddolen i ddarllen amodau Covid-19 y daith hon.

Mewn cydweithrediad gyda Clwydian Ramblers, byddwn yn ymweld a lleoliadau yng Nghoedllai sy’n gysylltiedig a’r aniddigrwydd cymdeithasol arweiniodd at Derfysg yr Wyddgrug yn haf 1869. Lladdwyd pedwar o bobl yn cynnwys dwy wraig, ac anafwyd dwsinau yn fwy. 

Digwyddiad am ddim yn bennaf yn Saesneg, dan arweiniad diogel, yn dilyn canllawiau’r llywodraeth, gan wirfoddolwyr hyfforddedig Clwydian Ramblers. Mae’r daith tua 3 o filltiroedd o hyd yn bennaf ar ffyrdd a llwybrau ond dau neu dri camfa gan gymmwys golwg ar dy John Young oedd yng nghanol yr holl hanes! Cefndir hanesyddol gan Kevin Matthias.

https://www.ramblers.org.uk/clwydian