Dewch i wylio ein parti dawns lleol, Tegeingl Tanglers, wrth iddynt ddod â thraddodiadau lleol yn ôl yn fyw gydag arddangosfa liwgar o ddawnsio ar faes perfformio Sgwâr Daniel Owen. Bydd y Malkin Morris Dancers fydd yn dod yr holl ffordd o Sir Gaerhirfryn yn ymuno â nhw. Yn ogystal bydd Band poblogaidd Cambria gyda’u drymio a’u gorymdeithio bywiog, seiliedig ar alawon traddodiadol Cymreig yno hefyd ynghyd â Chôr y Pentan.

I ychwanegu at yr hwyl, bydd The Relish Club, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Flintshare, yn trefnu arddangosiadau o wasgu afalau a sudd i’w flasu. Dewch ag unrhyw afalau sbâr yr ydych am gael eu gwasgu gyda chi.

Bydd aelodau’r Tanglers a Band Cambria yn arwain Maer yr Wyddgrug, y Cynghorydd Haydn Jones, wrth iddo osod y torch draddodiadol o flodau ar y cerflun o Daniel Owen yn y Sgwâr.

Newyddydd-ddyfodiaid bydd Côr y Pentan i berfformiadau dydd Sadwrn yr Wyl eleni. Dechreuoddyn fel côr merched yn 1998 a throi’n gôr cymysg 4 blynedd yn ddiweddarach. Yr arweinydd ydy Sian Meirion, a’r cyfeilyddion ydy Anne Stanley a Tim Stuart. Mae’r côr yn canu yn Gymraeg yn unig, ond mae dysgwyr o bob lefel yn y côr yn ogystal â siardwyr rhugl. Rhai o uchafbwyntiau’r côr yn y gorffennol ydy canu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Belfast a Donegal. Wythnos ar ôl canu yng Ngwyl Daniel Owen bydd y côr yn canu efo Theatr Genedlaethol Cymru yn theatr Hafren, y Drenewydd. Os dach chi’n caru canu ac yn siarad neu ddysgu Cymraeg, dewch i Ganolfan Daniel Owen yr Wyddgrug am 7.30 nos Fercher.

Manylion

  • Pryd: Dydd Sadwrn 15 Hydref 2021 o 11:00 y.b. – 3:00 y.p.
  • Lle: Ardal berfformio ar Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP
  • Tocynnau: Digwyddiad galw heibio am ddim, wedi’i gynnal gan Tegeingl Tanglers a’r Clwb Relish