Darlith Saesneg “The Life and times of Daniel Owen” gan Brian Bennett

Oherwydd lleddfu cyfyngiadau ers cyhoeddi rhaglen argraffedig yr Ŵyl rydym yn falch iawn o’ch gwahodd i ymuno â Brian, hanesydd ac awdur lleol poblogaidd, yn bersonol i gael sgwrs ddarluniadol ar fywyd ac amseroedd Daniel Owen. Bydd Brian sy’n adnabyddus o’i gysylltiadau ag U3A Sir y Fflint; Cymdeithas Hanes Sir Y Fflint; Cymdeithas Bwcle a Chymdeithas Ddinesig yr Wyddgrug a’r Cylch, yn defnyddio ei wybodaeth leol helaeth a’i gasgliad o hen gardiau post, a gasglwyd dros lawer o flynyddoedd i dynnu llun o’r Wyddgrug yn oes Fictoria. Yn ddiweddar lansiwyd ei lyfr o hen gardiau post o Fwcle i ddilyn ei gyhoeddiadau ar Nannerch a’r Wyddgrug.

(hawlfraint y Leader)

Manylion

  • Pryd: Dydd Iau 21ain Hydref am 7:30yh
  • Lle: Capel Bedyddwyr Ebenezer, Ffordd Glanrafon, Yr Wyddgrug. CH71PA
  • Tocynnau: Ffurflen bwcio yma