Darlith Saesneg ‘Daniel Owen the transator’, gan Dr Robert Lomas

I glywed y ddarlith

  • Traddodwyd y ddarlith ar Ddydd Iau 22 Hydref 2020 am 7:30yh
  • Fe’i recodiwyd mewn dwy ran.
  • I glywed rhan 1 cliciwch yma ac am ran 2 yma

Ym mis Ionawr 1859 cyhoeddwyd ei drydedd gerdd, Y Mor, gan Daniel Owen yn Y Drysorfa. Gwelodd ei hen ffrind Nathaniel Jones, a oedd yn y broses o sefydlu cylchgrawn newydd “Charles o’r Bala” y gerdd ac fe’i hysbrydolwyd gan y ddrama ynddi i ofyn i Daniel gyfieithu cyfansoddiad dirwestol Americanaidd melodramatig o’r enw Ten Nights in a Bar i’r Gymraeg . Felly dechreuodd yrfa newydd Daniel fel llenor. Symudodd y stori i’r Wyddgrug a’i hail-adrodd fel Deg Noson yn y Llew Du. Mae’r sgwrs hon yn ymwneud â sut y cafodd Daniel drafferth i gyflawni’r cyfieithiad, a’r problemau a wynebodd. Mae hefyd yn adlewyrchu trwy ei astudio gallwn ddysgu mwy am ddatblygiad Daniel fel storïwr ac fel person.

Mae gan Dr Robert Lomas BSc. (Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf) mewn Electroneg a PhD mewn Ffiseg Quantum State Solid. Mae wedi gweithio ar ganllawiau taflegrau Cruise, systemau gorchymyn a rheoli brigâd dân, datblygiad cynnar cyfrifiaduron personol ac mewn ymgynghoriaeth TG. Mae’n Gymrawd wedi ymddeol mewn Rheoli Gweithrediadau o Ysgol Reolaeth Prifysgol Bradford ac mae wedi ysgrifennu llyfrau sydd wedi gwerthu orau ar y Seiri Rhyddion a gwyddoniaeth.  Mae hefyd wedi cyhoeddi cyfieithiad Saesneg o rifyn J.LL.Morris o Rhys Lewis. I ddarllen am gymhelliant Robert i wneud hyn a’i ddiddordeb yn Daniel Owen darllenwch Why Translate a Victorian Novel about Mold?