Darlith Goffa Daniel Owen gan yr Athro Jerry Hunter: “Hiwmor Daniel Owen”

Mae’r academydd a’r llenor yr Athro Jerry Hunter, yn dod yn wreiddiol o Cincinnati, Ohio ac yn byw yn Nyffryn Nantlle. Daeth ar draws llenyddiaeth Cymraeg wrth astudio Saesneg ym Mhrifysgol Cincinnati. Dysgodd Gymraeg ar gwrs dwys yng Ngholeg Llanbed. Aeth ymlaen i ddilyn MPhil yn y Gymraeg yng Ngholeg y Brifysgol Aberystwyth. Aeth yn ôl i Cincinnati  lle bu’n athro, yn gweithio ar fferm ei dad ac yn gweithio i Greenpeace. Cafodd ddoethuriaeth o Brifysgol Harvard ar ôl astudio Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd. Bu’n ddarlithydd yn Harvard cyn dychwelyd i Gymru. Wedi cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd symudodd i Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor yn 2003. Mae’n awdur profiadol cyfrolau academaidd a nofelau. Enillodd  ei gyfrol ‘Llwch Cenedlaethol: Y Cymry a Rhyfel Cartref America’ wobr Llyfr y Flwyddyn 2004. Enillodd ei nofel gyntaf ‘Gwenddydd’ y Fedal Ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2010. Lleolir ei nofel ddiweddaraf ‘Safana’ yn nhalaith Georgia yn 1770. Mae’n ymdrin a dylanwad y Parch. George Whitfield ar gyfreithloni caethwasiaeth yn y drefedigaeth ac yn dychmygu hanes gwahanol trwy gyfrwng y nofel.  

Manylion

  • Pryd: Dydd Llun 18fed Hydref 2021
  • Lle: trwy gyfrwng Zoom
  • Tocynnau: £4:00 Noddir gan Gymdeithas Wil Bryan. Ffurflen bwcio yma