‘True to Nature’ : y defnydd o Saesneg mewn nofelau Cymraeg gan Rebecca Roberts

Traddodir yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg

Mae Daniel Owen yn gosod  geirau ac ymadroddion Saesneg yng ngenau rhai o’i gymeriadau. Mae ‘twbi shwar’ Thomas Bartley  a ‘true to nature’ Wil Bryan yn gyfarwydd iawn i ddarllenwyr ei nofelau. Mae defnyddio Saesneg yn nofelau iaith Gymraeg yn bwnc diddorol a chyfoes iawn a phwy gwell i’w drafod na Rebecca Roberts, awdures boblogaidd lleol.

Ers iddi fod yn ferch fach roedd Rebecca wrth ei bodd yn dweud straeon, ac o fod yn ifanc iawn gwyddai mai ysgrifennu nofelau oedd hi am wneud. Ers graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol mae Rebecca wedi gweithio fel athrawes, swyddog datblygu gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam, gweinydd dyneiddiol a chyfieithydd. Mae hi’n byw ym Mhrestatyn, gyda’i gŵr a phlant. Enillodd y categori Plant a Phobl Ifanc yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn a Gwobr Tir na n-Og 2021 gyda’i nofel gyntaf i bobl ifanc, #Helynt. Lleolir ei nofelau yng ngogledd ddwyrain Cymru. Cyhoeddwyd Mudferwi ym 2019 a’r dilyniant Chwerwfelys yn 2021. Eleni cyhoeddodd ddwy nofel wrthgyferbyniol: Y Defodau sy’n seiliedig ar ei phrofiadau fel gweinydd dyneiddiol, a Curiad Gwag sydd wedi ei lleoli yn Yr Wyddgrug ac yn adrodd stori Sophie, sy’n rheolwr ar fand roc o’r enw Konquest.