Cystadleuaeth Daniel Owen a Fi

Cystadleuaeth Daniel Owen a Fi

Cynhelir cystadleuaeth yn ystod wythnos Gŵyl Daniel Owen – ‘Daniel Owen a Fi / Daniel Owen and Me’ – am y llun mwyaf trawiadol ohonnoch chi ger cerflun Daniel Owen. Y wobr werth ei hennill yw gwerth £25 o dalebau Yr Wyddgrug yn Llwyr / Totally Mold. 

I ymgeisio ar y gystadleuaeth, tynnwch ffotograff  ohonnoch chi eich hun, grŵp teuluol neu yn ymbellhau yn gymdeithasol ar Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug gyda’r cerflun yn y ffotograff hefyd. Peidiwch, a dringo ar y cerflun. 

Ymgeisio i ennill gwobr wych 

  • Bydd yr enillydd yn derbyn gwerth £25 o Dalebau Yr Wyddgrug yn Llwyr, y gellir eu gwario mewn siopau a busnesau yn Yr Wyddgrug sy’n rhan o’r cynllun.
  • Mae ymgeisio yn rhwydd a hawdd, anfon un ffotograff dynnwyd yn Sgwar Daniel Owen yn ystod wythnos yr Ŵyl.
  • Bydd y gystadleuaeth ar agor rhwng 17 a 23 Hydref.

Anfonwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac ebost gyda disgrifiad byr o’r ffotograff atom. Anfonwch eich ymgais trwy ebost i . Bydd detholiad o’r ffotograffau anfonwyd i’r gystadleuaeth yn cael eu postio ar gyfrif gweplyfr/facebook yr Ŵyl bob dydd yn ystod wythnos yr Ŵyl.

Os gwelwch yn dda gwiriwch y rheolau hyn cyn anfon eich ymgais.

Rheolau ‘Daniel Owen a Fi / Daniel Owen and Me’:-

  • Cyfyngir ymgeiswyr i anfon un ffotograff
  • Rhaid i’ch ymgais gael ei derbyn gan Ŵyl Daniel Owen rhwng 17 a 23 Hydref 2020 
  • Rhaid i’ch ymgais gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac ebost gyda disgrifiad byr o’r ffotograff 
  • Bydd yr holl geisiadau yn cael eu beirniadu gan Faer yr Wyddgrug, Teresa Carberry, a ffotograffydd lleol. Cysylltir gyda’r enillydd trwy ebost neu ar y ffôn
  • Ni fyddwn yn cysylltu â chi oni bai mae eich ymgais chi fydd yn derbyn y wobr
  • Trwy anfon eich ymgais i gystadleuaeth ‘Daniel Owen a Fi / Daniel Owen and Me’ rydych yn cytuno i’ch ffotograff a’ch enw gael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, yn y wasg a / neu gan Ŵyl Daniel Owen mewn cyhoeddiadau i hyrwyddo’r Ŵyl yn y dyfodol.