Dringwch risiau’r Pentan i fyny i hen weithdy teilwra siop Daniel Owen i fwynhau noson o gwrw go iawn, barddoniaeth a’r gair llafar. Cyfraniadau gan y Pinboard Writers lleol ac eraill ar gyfer y digwyddiad meic agored hwn. Dewch yn fuan i gael cynnwys eich gwaith yn y rhaglen. Croesewir cyfraniadau yn Saesneg neu’r Gymraeg.

Manylion

  • Pryd: 7:30 y.h. Dydd Mawrth 18 Hydref 2022
  • Lle: i fyny’r grisiau yn Y Pentan, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NY
  • Tocynnau: £3 yr un