Taith Gerdded Diwrnod Shwmae Su’mae 

Taith gerdded hamddenol gyda digon o amser i gymdeithasu ar y ffordd, gan ddechrau wrth fedd Daniel Owen lle bydd Dirprwy Faer Yr Wyddgrug, Cyng. Haydn Jones yn gosod torch o flodau, ac heibio i fannau cysylltiedig â digwyddiadau ym mywyd yr awdur ac y gorffen ym Maesydre wrth y gofgolofn sy’n nodi man ei eni. Bydd Kevin Matthias yn sôn, ym mysg pethau eraill, am ei deulu, ei fagwraeth mewn amgylchiadau o dlodi a thrasiedi, a’i ddatblygiad fel dyn busnes, gwleidydd lleol ac awdur mwyaf blaenllaw Cymru. I ddysgu mwy am ddiwrnod Shwmae Su’mae ewch i http://www.shwmae.cymru

Manylion

  • Pryd: Dydd Gwener 15fed Hydref 2021 am 1:30 – 2:45yp
  • Lle: Mynwent Yr Wyddgrug, Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug, CH7 1HJ  
  • Tocynnau: Am ddim. Trefnir gan Coleg Cambria, Menter Iaith Sir Y Fflint, a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg . Ffurflen bwcio yma.