Gŵyl Daniel Owen

Dal i fynd yn 2022! Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â threftadaeth, llenyddiaeth a chelf yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint a’r cyffiniau. Fe’i cynhelir yn ddwyieithog i gofio am yr awdur Daniel Owen tua diwedd mis Hydref o gwmpas pen-blwydd ei eni a’i farwolaeth yn y dref. Eleni mae’n rhedeg o ddydd Sadwrn15fed tan ddydd Gwener 21ain Hydref.

Yn y cyfamser beth am weld beth sydd gan wyl arall yn y dref i’w gynnig. Cynhelir Mold Bookfest rhwng 19eg-22ain Mai. Edrychwch am fwy o wybodaeth ar eu tudalen FaceBook yma