Gŵyl Daniel Owen 2024

Dal yma eto yn 2024! Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â threftadaeth, llenyddiaeth a chelf yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint a’r cyffiniau. Fe’i cynhelir yn ddwyieithog i gofio am yr awdur Daniel Owen tua diwedd mis Hydref o gwmpas pen-blwydd ei eni a’i farwolaeth yn y dref. Eleni mae’n rhedeg o ddydd Sadwrn 19eg tan ddydd Gwener 25ain Hydref.