• Gŵyl Daniel Owen 2018

    Kevin Matthias, Cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Chris Baglin, Menter Iaith Fflint a Wrecsam wrth gofeb y milwr dawel yn Sgwâr Daniel Owen, Mold. Brwydr Zandvoorde yw testun un o ddarlithoedd yr Ŵyl  eleni. Gŵyl Daniel Owen 2018 Wythnos yn llawn dop o bethau da yn ystod Gŵyl Daniel Owen 2018 Mae yna rywbeth at ddant...

    Read more →
  • Cystadleuaeth GDOF Ffenestr Siop Gorau

    Katy Duplock, o Party Shop yn Yr Wyddgrug, yn derbynnu gwobr (potel o win) a tystysgrif gan Maer Yr Wyddgrug, Ray Dodd, ar prynhawn Dydd Mawrth, Hydref 11. Hefyd yn y llun yw David Rowe, Gymdeithas Ddinesig yr Wyddgrug, a Sian Williams, Pwyllgor Gwyl Daniel Owen....

    Read more →
  • Datganiad 2015 yr Wyl

    Gŵyl Daniel Owen yma eto am y chweched flwyddyn! Rhywbeth i blesio pawb Daw Gŵyl Daniel Owen yn ôl i’r Wyddgrug a’r cyffiniau eto ym mis Hydref 2015 am y chweched gwaith. Mae’r wythnos gyda’i chymysgedd poblogaidd o lenyddiaeth a chelf yn dathlu mab mwyaf enwog y dref, yr awdur Fictoraidd enwog.  Er iddo ei...

    Read more →
  • Rhywbeth i blesio pawb

    Gŵyl Daniel Owen yma eto am y chweched flwyddyn! Rhywbeth i blesio pawb Daw Gŵyl Daniel Owen yn ôl i’r Wyddgrug a’r cyffiniau eto yn fis Hydref 2015 am y chweched gwaith. Mae’r wythnos gyda’i chymysgedd poblogaidd o lenyddiaeth a chelf yn dathlu mab mwyaf enwog y dref, yr awdur Fictoraidd enwog.  Er iddo ei...

    Read more →
  • Lansio Sgwar Daniel Owen a seremoni gosod capsiwl amser

    October 2015 sees an exciting week of literature, music, spoken word, live performances and arts returning to Mold and the surrounding area for the sixth year. The Daniel Owen Festival celebrates the life and work of the town’s most famous son. Daniel Owen was a Victorian novelist who rose from poverty to national popularity and...

    Read more →
  • GŴYL DANIEL OWEN YMA AM Y SEITHFED FLWYDDYN

    Gŵyl Daniel Owen 2016 Mae Gŵyl Daniel yma eto am y seithfed flwyddyn. Eleni, Hydref 15fed i’r 21ain yw’r dyddiadau i gofio.Mae’r grŵp llywio yn gobeithio fod yn y rhaglen eleni, rhywbeth i blesio pawb mewn wythnos o weithgareddau bywiog ac amrywiol. Mae Gŵyl 2016 yn cynnwys cyngerdd mawreddog elusennol gyda dau o gorau mwyaf...

    Read more →
  • Mae Gŵyl Daniel Owen yma eto!

    Bydd wythnos o weithgareddau llenyddol a chelfyddydol Gŵyl Daniel Owen yn cychwyn yn yr Wyddgrug ar Ddydd Sadwrn 14 Hydref gyda mwy nac erioed o ddigwyddiadau i’w mwynhau. Mae’r Ŵyl yn dathlu bywyd a gwaith mab enwocaf yr Wyddgrug – y nofelydd Daniel Owen. Saif cerflun ohonno yn Sgwâr Daniel Owen.   Dywedodd cadeirydd Gwyl...

    Read more →