Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019 9:00-11:30yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi £1 Mwy
Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019 10:30-3:30 Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug Afalau a dawns Am ddim. Mwy
Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019 7:30yh Canolfan Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug Robat Arwyn : Y Gair tu ôl i’r Gan £5 yr un. Tocynnau ar gael yn Siop y Sisiwrn, Stryd Newydd Yr Wyddgrug a Neuadd y Dref, Stryd Yr Iarll, Yr Wyddgrug. Mwy
Dydd Sul 20 Hydref 2019 1:30-5:30 Cyfarfod yng Nghanolfan Gymuned Coedllai Dilyn llwybr y terfysgwyr: Taith gerdded o Goedllai i’r Wyddgrug Dim angen tocyn Mwy
Dydd Llun 21 Hydref 2018 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 21 Hydref 2019 7:00yh Theatr Clwyd Noson agoriadol cynhyrchiad Theatr Clwyd o ‘Tefysg yr Wyddgrug’ Mwy
Dydd Mawrth 22ain Hydref 2019 2:00yp Cyfarfod o flaen Theatr Clwyd (mae gan Theatr Clwyd faes parcio talu ac arddangos) Taith gerdded i Sychdyn a Wysanau Am ddim. Gyda chydweithrediad y Clwydian Ramblers Mwy
Dydd Mawrth 22ain Hydref 2019 7:30yh Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Y Ddarlith Flynydol: Bethan Marlow £5:00 Mwy
23ain Hydref 2019 10:30yb Bar Coffi Theatr Clwyd (llawr uchaf) Cwis Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Iau 24ain Hydref 2019 10:30yb Cyfarfod yng Nghanolfan Gymuned Coedllai Taith gerdded tywysedig: Coedllai, man cychwyn y terfysg Am ddim Mwy
Dydd Iau 24ain Hydref 2019 7:30yh Capel Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug Darlith hanes lleol ” Coal-cash, casualties and conflict’ gan David Rowe £3 Mwy
Ddd Gwener 25ain Hydref 2019 7:00yh Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Dr Goronwy Owen: darlith Saesneg ‘A life on my knees’ £3 Mwy