Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017 10:00yb - 11:00yb Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug Shwmae Su’mae! Am ddim Mwy
Sadwrn Hydref 14eg 9:00 yb Y Garreg goffa, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug Gosod torch o flodau yn man geni Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017 9:30-11:00yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl £1 Mwy
Dydd Sadwrn 14eg Hydref 2017 11:00yb - 4:30yp Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug Afalau a Dawns! Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn 14fed Hydref 2017 8:00yh Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug Twmpath Manylion i ddod Mwy
Dydd Sul Hydref 15fed 2017 11:30 yb neu 12:30 yp Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug Wrth fedd Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sul 15 Hydref 2017 2:00yp - 3:30yp Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen Helfa Sisyrnau ‘Snip Snap’ Am ddim Mwy
Dydd Llun 16eg Hydref 2017 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 16 Hydref 2017 7:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Darlith yr Ŵyl ‘Oedd Daniel Owen yn farcsydd?’ gan Gareth Miles £4 Noddwyd gan Gymdeithas Wil Bryan and Llenyddiaeth Cymru Mwy
Dydd Mawrth 17 Hydref 2017 2:00 Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd Hanes Mynydd Nercwys Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint Mwy
Dydd Mawrth 17 Hydref 2017 7:00 Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd Gig Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd Am ddim Clwyd Theatr Cymru 01352701521 Mwy
Dydd Mercher Hydref 18 2017 7:00yh Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Enwau lleoedd Sir y Fflint! Am Ddim Mwy
Dydd Iau 19 Hydref 2017 10:00yb Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waen Am ddim. Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mwy
Dydd Iau 19 Hydref 2017 7:30 Capel Tyddyn Street, Gareth Vaughan Williams: Addysg yn Oes Daniel Owen £3 Noddwyd gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a'r Cylch Mwy
Dydd Gwener 20 Hydref 2017 7:00yh Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads Hanes gogledd ddwyrain Cymru trwy gant o wrthrychau Am ddim. Digwyddiad ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Mwy