Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Sadwrn 20 Hydref 2018 9:00 yb Y Garreg goffa, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug Gosod torch o flodau yn man geni Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 9:30-11:00yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl £1 Mwy
Sadwrn 1:30-3:30yp Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug Fy Ffurf: gweithgaredd gelf i’r holl deulu Am ddim. Gweithgaredd 'galw heibio'. Mwy
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 8:00yh Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug Gyda’r nos Manylion i ddod Mwy
Dydd Sul 21 Hydref 2018 11:30 yb neu 12:30 yp Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug Wrth fedd Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sul 21 Hydref 2018 2:00yp - 3:30yp Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen Gweithgaredd i deuluoedd Am ddim Mwy
Dydd Llun 22 Hydref 2018 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 22 Hydref 2018 7:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Darlith yr Ŵyl: Daniel Owen y Gwleidydd £4 Noddwyd gan Gymdeithas Wil Bryan Mwy
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018 2:00 Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd Hanes Mynydd Nercwys Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint Mwy
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018 7:00 Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd Gig Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd Am ddim Clwyd Theatr Cymru 01352701521 Mwy
Dydd Mercher Hydref 24 2017 7:00yh Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Dathlu Llyfr y Flwyddyn a’i hawdur Dr Goronwy Wynne Am Ddim Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2018 10:00yb Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waen Am ddim. Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2017 7:30 Capel Tyddyn Street, Brwydr Zandvoorde, mis Hydref 1914 £3 Noddwyd gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a'r Cylch Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2017 7:30yh Y Pentan, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Suitcase Theatre yn cyflwyno ‘Daniel Owen yn ei gartref’ Am ddim Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2018 manylion i ddod Capel Tyddyn Street, Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug Yr Wyddgrug yn cofio Am ddim Mwy
Dydd Gwener 26 Hydref 2018 7:00yh Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads Darlith Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Am ddim. Digwyddiad ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Mwy