Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 9:00 yb Y Garreg goffa, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug Gosod torch o flodau yn man geni Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 9:00-11:30yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi £1 Mwy
Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 1:30-3:30yp Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug Fy Ffurf: gweithgaredd gelf i’r holl deulu Am ddim. Gweithgaredd 'galw heibio'. Mwy
Dydd Sul 21 Hydref 2018 11:30 yb neu 12:30 yp Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug Gosod torch ar fedd Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sul 21 Hydref 2018 2:00yp - 4:00yp Llyfrgell ac Amgueddfa Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen Professor Llusern gyda straeon a helfa drysor! Am ddim Mwy
Dydd Llun 22 Hydref 2018 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 22 Hydref 2018 7:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Darlith yr Ŵyl: Daniel Owen y Gwleidydd £4 Noddwyd gan Gymdeithas Wil Bryan Mwy
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018 2:00 Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd Hanes Mynydd Nercwys Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint Mwy
Dydd Mawrth 23 Hydref 2018 7:00 Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug CH7 1YA Digwyddiad Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd Am ddim Clwyd Theatr Cymru 01352701521 Mwy
Dydd Mercher Hydref 24 2018 7:00yh Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Yr Wyddgrug Wyllt Am ddim Mwy
Dydd Mercher Hydref 24 2017 7:30yh Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Blodau Cymru: Dathlu Llyfr y Flwyddyn a’i hawdur Dr Goronwy Wynne Am Ddim Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2018 10:00yb Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waun Am ddim. Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2017 7:30 Capel Tyddyn Street, Mae’r ddarlith wedi ei chanslo oherwydd profedigaeth Ymddiheuriadau - wedi gorfod canslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2017 7:30yh Y Pentan, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Suitcase Theatre yn cyflwyno ‘Daniel Owen at home’ Am ddim Mwy
Dydd Iau 25 Hydref 2018- Dydd Sadwrn 27 Hydref manylion i ddod Capel Tyddyn Street, Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug Sir Y Fflint yn cofio Am ddim Mwy
Dydd Gwener 26 Hydref 2018 a Dydd Sadwrn 27 Hydref 2018 12:30 Capel Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug Cofebion Sir Y Fflint: sgyrsiau gan Viv Williams Am ddim Mwy
Dydd Gwener 26 Hydref 2018 7:00yh Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads Darlith Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gan Hannah Blythyn AC Am ddim. Digwyddiad ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Mwy