Mae paratoadau ar gyfer Gŵyl Daniel Owen eleni bron yn gyflawn.

Mae paratoadau ar gyfer Gŵyl Daniel Owen eleni bron yn gyflawn. Mae bywyd a gwaith Daniel Owen, y nofelydd mwyaf blaenllaw yn y Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn cael eu dathlu bob blwyddyn mewn wythnos gyfan o digwyddiadau a hwyl yn Yr Wyddgrug.  Dyddiadau Gŵyl Daniel Owen eleni yw 14eg hyd at 20fed Hydref.

Mae’r digwyddiad agoriadol yn Sgwâr Daniel Owen a Chanolfan Daniel Owen, rhwng 11:00 yb a 4:30 y pnawn, yn cyfuno elfennau oedd yn bresennol hefyd yn y dref yn oes Fictoria, sef afalau a dawnsio gwerin.  Yno, bydd ymwelwyr yn medru gweld dawnsfeydd traddodiadol Cymreig a dawnsiau Morys a fyddai wedi bodoli ochr yn ochr o’r cyfnod Fictoraidd yn ôl pum can mlynedd i gyfnod Tegeingl, sef ranbarth canoloesol gogledd ddwyrain Cymru.

Yn ogystal â’n partïon dawns lleol talentog Dawnswyr Delyn a Clerical Error, bydd yna grŵp newydd o’r enw Tegeingl Tanglers sydd wedi ei ffurfio’n arbennig ar gyfer yr achlysur arbennig hwn. Hefyd mae  gwahoddiad wedi ei estyn allan i ddawnsio ar lwyfan y Sgwâr i bartïon neu ‘ochrau’ tu allan i’r ardal  mewn perfformiad sydd yn addo bod yn wledd i’r glust a’r llygaid.

Yn ogystal â’r dawnsio bydd traddodiad arall o’r ardal i’w weld, sef gwasgu afalau er mwyn gwneud sudd a phethau eraill. Roedd gan werinwyr yr ardal eu perllannau oedd yn bwysig iawn er mwyn ychwanegu elfennau ffres at fwydlen y teulu yn enwedig yn amser Daniel Owen.  Bwriedir pwysleisio’r traddodiad o wasgu afalau er mwyn annog cymunedau lleol heddiw i ddefnyddio’r afalau sydd yn dal i dyfu yn y Sir. Yn ystod y prynhawn afalau a dawns gwahoddir pawb i ddod ag afalau i’w gwasgu er mwyn cael y sudd yn lle gwastraffu’r ffrwythau.

Byddwn yn dangos afalau mewn coginio, sȏn am hen fathau treftadaeth o goed afalau, a sut maent yn cyd-fyw gyda bywyd gwyllt yr amgylchfyd lleol, sut i ddefnyddio gwasg afalau a’r dechneg o greu sudd afal . Bydd arbenigwyr o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ac aelodau o grŵp tyfu lleol sef Flintshare  yno gyda chyngor ar dyfu a defnyddio’r cynnyrch.

Bydd y diwrnod yn dod i ben ar noson y 14eg gyd Twmpath yn Neuadd Eglwys Yr Wyddgrug lle bydd cyfle i ddawnsio i gyfeiliant y bandiau bydd wedi perfformio yn ystod y prynhawn yn ogystal â phrofi seidr blasus .

Mae dal gyfle i ymuno ag un o’r partïon ac i ddysgu’r dawnsiau ar gyfer y perfformiad hwn yn ystod Gŵyl Daniel Owen. Am fwy o fanylion am hyn ac am yr achlysur yn gyffredinol ffoniwch

Gareth  and Bev Thomas ar 07544 895981 neu ar wefan yr Ŵyl www.danielowenfestival.com

 

Golygyddion cysylltwch ȃ

Andrea Mearns 01352 757687 / 0752 309 7900

Gareth and Bev Thomas ar 07544 895981

Kevin Matthias (Pwyllgor Gŵyl Daniel Owen) 0786 767 8769