Mae Gŵyl Daniel Owen yma eto!

Bydd wythnos o weithgareddau llenyddol a chelfyddydol Gŵyl Daniel Owen yn cychwyn yn yr Wyddgrug ar Ddydd Sadwrn 14 Hydref gyda mwy nac erioed o ddigwyddiadau i’w mwynhau. Mae’r Ŵyl yn dathlu bywyd a gwaith mab enwocaf yr Wyddgrug – y nofelydd Daniel Owen. Saif cerflun ohonno yn Sgwâr Daniel Owen.

 

Dywedodd cadeirydd Gwyl Daniel Owen, Kevin Matthias, “Rydym yn edrych ymlaen yn arw at yr Ŵyl eleni, gyda cyflwyniadau gan awduron a haneswyr o fri mewn rhaglen sy’n cynnig rhywbeth i bawb, o’r llenyddol a’r llafar i ddawns a perfformiadau.

Mae rhai gweithgareddau yn Gymraeg, eraill yn Saesneg a rhai yn ddwyieithog. Cyfle ardderchog i bobl fwynhau elfennau o ddiwylliant, Iaith a threftadaeth unigryw yr ardal”

 

Cychwyna’r Ŵyl ar Ddydd Sadwrn 14 Hydref gydag ‘Afalau a Dawns’ dathliad o fywyd yr Wyddgrug yn Oes Fictoria. Bydd dawnsio Morris traddodiadol yn cynnig gwledd i’r llygad a’r glust ar Sgwâr Daniel Owen o 1 i 4 yp. Gyfochr ar dawnsio bydd traddodiad lleol arall – gwasgu sudd afalau. Os oes gennych afalau, dewch a nhw draw rhwng 11 yb a 4.30 yp i’w gwasgu a chreu sudd afal hyfryd. Yng Nghanolfan Daniel Owen cynhelir gweithgareddau plant a bydd arbennigwyr wrth law i gynnig cyngor ar bob dim yn ymwueud ag afalau!

 

Ar y Sul ceir helfa drysor wahanol gyda Helfa Sisyrnau ‘Snip, Snap’. Cyfeiria’r cliwiau at waith Daniel Owen fel teiliwr. Yn cychwyn am 2 y pnawn, mae’r gweithgaredd dwyiethog hwn o gwmpas y Stryd Fawr yn addas i blant a’u teuluoedd.

 

Cyflwynir Darlith Goffa Daniel Owen ar y nos Lun gan yr awdur amryddawn, Gareth Miles. Ei destun gogleisiol yw ‘A oedd Daniel Owen yn Farcsydd?’   Traddodir y ddarlith yn Gymraeg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg – noddir y digwyddiad gan Gymdeithas Wil Bryan a Llenyddiaeth Cymru.

 

Trwy gydol yr wythnos cynhelir teithiau cerdded tywysedig yn yr Wyddgrug ac ardaloedd cyfagos a gysylltir â Daniel Owen, yn cynnwys Mynydd Nercwys, Pantymwyn a Gwernaffield. Trefnir y rhain gan Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a ‘Walkabout Flintshire’.

 

Mae llawer o’r gweithgareddau am ddim, ond mae tâl mynediad ar gyfer rhai digwyddiadau. Gellir prynu neu archebu tocynnau yn swyddfa Cyngor Tref yr Wyddgrug, neu trwy ffonio 01352 758532.

 

Ceir manylion llawn y rhaglen ar www.gwyldanielowen.com neu o Lyfrgell yr Wyddgrug 01352 754791. Edrychwch beth sydd at eich dant ac ymunwch yn yr hwyl! Croeso cynnes i bawb.