Dydd Mercher Hydref 24 2018, 7:00yh

Yr Wyddgrug Wyllt

Location: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Bydd Amy Green o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru yn sôn am ei gwaith a’r fenter gyffrous hon.

Datblygiad yw Yr Wyddgrug Wyllt ar y fenter Alun and Chwiler Living Landscapes Scheme, er mwyn creu tirweddau rhyng gysylltiedig yn ein trefi a chefn gwlad lle bydd bywyd gwyllt a phobl yn medru ffynnu gyda’i gilydd mewn amgylchfyd glan, iachus a chynaliadwy.

Mae’r ardal o dan sylw yn y fenter yn un eang, o’r Wyddgrug i Bodffari ac o’r Wyddgrug i Landegla/Bryneglwys.

Mae’r fenter ‘Yr Wyddgrug Wyllt’ yn cael ei darparu gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru ac wedi ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol ac Ymddiriedolaeth elusennol HDH Wills.

Bydd Amy yn siarad yn Saesneg.

For tickets call: 01352 758532