Dydd Sul 21 Hydref 2018, 11:30 yb neu 12:30 yp

Gosod torch ar fedd Daniel Owen

Location: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

Ers ychydig flynyddoedd nawr mae’r Ŵyl wedi ailsefydlu’r traddodiad o osod torch o flodau ar fedd Daniel Owen. Mae’r Ŵyl wedi ei hamseru o gwmpas dyddiad ei enedigaeth (20 Hydref) a’i farwolaeth (22 Hydref). Mawr obeithiwn y gallwch ymuno â ni ar gyfer hyn ac ychydig eiriau wrth y bedd yn y Fynwent Gyhoeddus o gwmpas 12:00 yp. Eleni gosodir y dorch gan Faer Yr Wyddgrug, y Cynghorydd Karen Hodgkinson.

Diolch i garedigrwydd gweinidog a chynulleidfa capel Bethesda mae gwahoddiad i chi ymuno â nhw am baned o de neu goffi yno am 11:30 cyn y daith i’r Fynwent.

For tickets call: 01352 758532