Dydd Iau 25 Hydref 2018, 10:00yb

Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waun

Location: Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn

Taith gerdded tywysedig o gwmpas capeli anghydffurfiol ardaloedd Pant-y-mwyn a’r Waun a’r gweithfeydd oedd yn gynhaliaeth i’w cynulleidfaoedd gyda Kevin Matthias cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Nev Howell Ymddiriedolwr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn y Ddyfrdwy ac arweinydd gwirfoddol troedio Sir Y Fflint.

Man cyfarfod maes parcio y Crown, Pantymwyn.

Taith gerdded 4 milltir o gwmpas hen gapeli anghydffurfiol ardal Pantymwyn a’r Waun. Cafodd y capeli eu hadeiladu i wasanaethu’r boblogaeth a dyfodd oherwydd  diwydiannau mwyngloddio a chwareli llewyrchus y 19eg ganrif. Mae nifer o gamfeydd, llethrau ysgafn a’r posibilrwydd o anifeiliaid fferm.

Achlysur ar y cyd rhwng Gŵyl Daniel Owen a Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.
Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy mewn Saesneg yn bennaf.

For tickets call: 01352 758532