Dydd Iau 25 Hydref 2017, 7:30yh

Suitcase Theatre yn cyflwyno ‘Daniel Owen at home’

Location: Y Pentan, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

Bydd cwmni drama lleol Suitcase Theatre yn cyflwyno noson yn seiliedig ar gyfieithiadau Saesnig o waith Daniel Owen, gyda detholiadau o waith ei gyfoedion ac ychydig o eitemau cyfoes . Bydd cwmni o actorion lleol talentog yn darllen a pherfformio eu hoff ddarnau o gynnyrch llenyddol yr awdur o’r Wyddgrug yn awyrgylch cartrefol Y Pentan, sy’n rhan o hen siop Daniel Owen gynt. Tybed a ddaw ysbryd Daniel Owen yn ôl i fwynhau’r noson?

Digwyddiad iaith Saesneg a mynediad am ddim

For tickets call: 01352 758532