Dydd Iau 25 Hydref 2018- Dydd Sadwrn 27 Hydref, manylion i ddod

Sir Y Fflint yn cofio

Location: Capel Tyddyn Street, Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug

I nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mae Gŵyl Daniel Owen yn falch i fod yn gysylltiedig ag arddangosfa a drefnir yng Nghapel Stryd Tyddyn ar hanes  y dref a’i thrigolion yn ystod amser y Rhyfel Mawr. Trefnir yr arddangosfa gan gymdeithas hanes y capel; David Rowe, yr hanesydd lleol; Viv ac Eifion  Williams o www.flintshirewarmemorials.com,  a Chymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a’r Cylch.  Bydd yr arddangosfa yn parhau hyd Ddydd Sadwrn 27ain Hydref.

Bydd Viv Williams yn sôn am y gwaith yn cofnodi’r unigolion sydd yn ymddangos ar gofebion rhyfel y Sir mewn dwy sgwrs fer ar Ddydd Gwener 26ain a Dydd Sadwrn 27ain am 12:30 yp. Am raglen lawn o sgyrsiau a digwyddiadau cliciwch yma 

For tickets call: 01352 758532