Dydd Mawrth 23 Hydref 2018, 2:00

Hanes Mynydd Nercwys

Location: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Taith gerdded fydd yn parhau am awr a hanner i ddwy awr ac sydd yn hawdd/ cymhedrol. Bydd Dave Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â ni i siarad am reolaeth Coedwig Nercwys. Am fwy o wybodaeth am Gyfoeth Naturiol Cymru cliciwch ar y ddolen yma.
Dydd Mawrth 17 Hydref 2017
Ymunwch â ni am ddigwyddiad diddorol ac anffurfiol. Rydym yn gobeithio bod yn ôl yn Yr Wyddgrug am dua 4:30.

Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Head, Stryd Gaer i rannu ceir i’r siwrne i Fynydd Nercwys.

Am ddim. Mewn Saesneg ond gyda chynnwys am enwau lleoedd Cymraeg.

For tickets call: 01352 758532