Dydd Mawrth 23 Hydref 2018, 2:00

Hanes Mynydd Nercwys

Location: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Taith gerdded fydd yn parhau am awr a hanner i ddwy awr ac sydd yn hawdd/ cymhedrol. 
Mae’n bleser cyhoeddi bod Fiona Gale wedi cytuno i ymuno â ni am y daith gerdded. Mae Fiona, sy’n archeolegydd adnabyddus yn yr ardal gyda chyfoeth o wybodaeth leol yn siarad am hanes tirwedd a nodweddion yr ucheldir diddorol hwn.Ymunwch â ni am ddigwyddiad diddorol ac anffurfiol. Rydym yn gobeithio bod yn ôl yn Yr Wyddgrug am dua 4:30.

Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Head, Stryd Gaer i rannu ceir i’r siwrne i Fynydd Nercwys.

Am ddim. Mewn Saesneg ond gyda chynnwys am enwau lleoedd Cymraeg.

For tickets call: 01352 758532