Dydd Gwener 26 Hydref 2018, 7:00yh

Darlith Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gan Hannah Blythyn AC

Location: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads

Cyfle i gyfarfod ac i wrando ar Hannah Blythyn AC yn siarad am ei rôl fel Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru a’i gwaith uchelgeisiol yn mynd i afael â llygredd plastig, yn enwedig i leihau’r angen am boteli un defnydd.

Sgwrs yn Saesneg ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

 

For tickets call: 01352 758532