Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018, 9:00 yb

Gosod torch o flodau yn man geni Daniel Owen

Location: Y Garreg goffa, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug

Dechreuwch yn gynnar trwy ymuno รข Chynghorydd Brian Lloyd a fydd yn gosod torch o flodau wrth y garreg goffa gerllaw man geni Daniel Owen yn Maesydre, Yr Wyddgrug. Ganwyd Daniel Owen yn Long Row, ty teras ar ymylon tref Yr Wyddgrug ar Ffordd Dinbych. Dewch i ddysgu ychydig am ei blentyndod yn y llecyn hanesyddol hwn..

For tickets call: 01352 758532