Dydd Mercher Hydref 24 2017, 7:30yh

Blodau Cymru: Dathlu Llyfr y Flwyddyn a’i hawdur Dr Goronwy Wynne

Location: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Mae’r llun yn dangos y gwyddonydd a’r botanegydd, Dr Goronwy Wynne, yn derbyn y wobr am ennill categori ffeithiol creadigol Llyfr y Flwyddyn 2018 am ei gyfrol, Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa). Mae Goronwy yn enwog hefyd am ei ddiddordeb a’i arbenigedd mewn cerddoriaeth a’i gysylltiad gyda Chôr Meibion Trelawnyd ac am ei gampwaith  Iaith sir Fflint: Geirfa a Thafodiaith Gymraeg yn yr Hen Sir (Sir Y Fflint, 2005) ac yn gyfaill Gŵyl Daniel Owen ers y dechrau.

Mae’r llyfr Blodau Cymru yn waith oes gyfan o ymchwil a llafur cariad, ac yn gyflwyniad i holl blanhigion Cymru, eu hanes, a hanes y rhai a fu’n chwilio amdanyn nhw. Mae Goronwy yn trafod eu henwau, eu dosbarthiad a’u cynefinoedd, gan sôn hefyd am ecoleg y planhigion – y rhai cyffredin a’r rhai prin – gan ofyn pam fod “y peth a’r peth yn tyfu yn y fan a’r fan”.

Cawn gyfle i glywed yr awdur yn sôn am ei waith ac i ddathlu ei lwyddiant mewn gwahanol ffyrdd.

Gweithgaredd yn yr iaith Gymraeg sy’n addas i ddysgwyr profiadol.

For tickets call: 01352 758532