Dydd Mawrth 23 Hydref 2018, 7:00

Gig Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd

Location: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd

Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 

Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc.  Mae’r ffotograff yn dangos dramodydd Branwen Davies (chwith) gyda dwy enillydd 2016 : Rachel Carr (canol) and Rebecca Barnard (de).

Bydd actorion proffesiynol yn dod a’r darnau buddugol yn fyw trwy eu darllen yn y noson wobrwyo, a bydd yr enillydd yn derbyn y wobr ariannol a’r tlws crisial.

Eleni bydd y gwobrwyo yn rhan o gig ac felly dewch i fwynhau’r digwyddiad llawn hwyl ac ysbrydoledig hwn i ddathlu ac i gefnogi creadigrwydd llenyddol ein bobl ifanc.

Does dim pris mynediad, ac mae’n addas i bob oedran – gwahoddwch eich ffrindiau i gyd! I fwcio eich tocyn cysylltwch ȃ Theatr Clwyd ar 01352701521 neu https://www.theatrclwyd.com/

For tickets call: 01352 758532