Dydd Mawrth 23 Hydref 2018, 7:00

Digwyddiad Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd

Location: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug CH7 1YA

Digwyddiad Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 

Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc.

Thema’r gystadleuaeth eleni yw “Y Môr” 

Mae eleni yn estyn gwahoddiad i chi ymdrochi mewn profiad theatrig newydd.  Y bwriad yw i bawb cael ei tywys o gwmpas gwahanol leoliadau yn y Theatr i weld Cwmni25 (theatr ieunectid Theatr Clwyd) yn perfformio darnau gorau 2018. Byddwn yn gorffen yn Ystafell Clwyd am fwyd ac i longyfarch yr ysgrifennwyr ifanc.

Dewch i’r digwyddiad llawn hwyl ac ysbrydoledig hwn i ddathlu ac i gefnogi creadigrwydd llenyddol ein bobl ifanc (rhwng 10 a 25 oed).  Mae’r ceisiadau eleni yn uwch nag erioed – mae eich presenoldeb yn anghenrheidiol!

Does dim pris mynediad, ac mae’n addas i bob oedran – gwahoddwch eich ffrindiau i gyd! I fwcio eich tocyn cysylltwch ȃ Theatr Clwyd ar 01352701521 neu dewch draw i’r theatr i archebu’n bersonol.

 

 

For tickets call: 01352 758532