Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018, 1:30-3:30yp

Fy Ffurf: gweithgaredd gelf i’r holl deulu

Location: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Fy Ffurf

Mae ffurf Daniel Owen, sef ei gerflun, yn edrych ar draws y Sgwâr sy’n dwyn ei enw yn Yr Wyddgrug. Fe’i gosodwyd yno i ddathlu nofelydd mwyaf blaenllaw’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Gymraeg gan fod yr awdur wedi ei eni a’i fagu yn y dref!

Ydych chi erioed wedi ystyried sut byddai eich ‘cerflun’ chi yn edrych yn y Sgwâr?

Yn ystod Gŵyl Daniel Owen eleni gallwch ddarganfod hynny mewn gweithgaredd gelf sy’n addas i’r holl deulu! Ar ddydd Sadwrn 20fed Hydref galwch heibio i Sgwâr Daniel Owen rhwng 1:30 a 3:30 i dynnu eich ‘cerflun’ eich hun.

Bydd y lluniau maint bywyd i gyd yn cael eu hongian yn y Sgwâr i ddathlu pobl yn y dref bresennol. Bydd llawer o hwyl ar gael dan arolygaeth ein artist ni, Gwenno o Ymgysylltiad Creadigol Theatr Clwyd , gyda’r defnyddiau i gyd am ddim a gyda Band Cambria fel ysbrydoliaeth!

Gweithgaredd dwyieithog. Os yw’r tywydd yn wlyb byddwn yn ei gynnal tu fewn i ganolfan Daniel Owen.

Ymunwch â ni felly.  Dewch â’ch ffurf a’ch dychymig efo chi i greu Sgwâr fydd  yn llawn cerfluniau.

 

For tickets call: 01352 758532